2017-10-27

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartemntets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (DS 2017:40) Fi dept.

Datum när remissen skickades: 2017-10-27
Hjälpte den här sidan dig?