2017-10-30

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning ( SOU 2017:66)


Datum när remissen skickades: 2017-10-30
Hjälpte den här sidan dig?