2019-05-23

Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Datum när remissen skickades: 2019-05-23
Hjälpte den här sidan dig?