Hoppa till innehåll

2019-11-19

Förslag till nya ämnesplaner, upphävande av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom fordons- och transportprogrammet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2019-11-19
Hjälpte den här sidan dig?