2020-01-28

Förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och
ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
naturbruks-programmet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet
samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i
ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2020-01-28
Hjälpte den här sidan dig?