session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-01-28

Förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och
ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
naturbruks-programmet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet
samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i
ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2020-01-28
Hjälpte den här sidan dig?