Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

2020-01-28

Förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och
ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
naturbruks-programmet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet
samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i
ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2020-01-28

Tack för ditt svar!


Vill du lämna ytterligare en synpunkt?
Tyck till om sidan

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller