2020-01-28

Förslag till nya och ändrade ämnesplaner, upphävande av
ämnesplaner och ändrad programstruktur inom vård- och
omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som
krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2020-01-28
Hjälpte den här sidan dig?