session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-01-28

Förslag till nya och ändrade ämnesplaner, upphävande av
ämnesplaner och ändrad programstruktur inom vård- och
omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som
krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Datum när remissen skickades: 2020-01-28
Hjälpte den här sidan dig?