2020-04-28

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Datum när remissen skickades: 2020-04-28
Hjälpte den här sidan dig?