2020-04-29

Skolverkets förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Datum när remissen skickades: 2020-04-29
Hjälpte den här sidan dig?