Hoppa till innehåll

2020-06-11

Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg
specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå

Datum när remissen skickades: 2020-06-11
Hjälpte den här sidan dig?