session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-06-11

Remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg
specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå

Datum när remissen skickades: 2020-06-11
Hjälpte den här sidan dig?