Hoppa till innehåll

2020-06-24

Promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska
friheten och tydliggöra lärosätens roll för det livslånga lärandet

Datum när remissen skickades: 2020-06-24
Hjälpte den här sidan dig?