2020-10-28

Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemet (SOU 2020:35)

Datum när remissen skickades: 2020-10-28
Hjälpte den här sidan dig?