session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2020-11-12

Yttrande från Centrala studiestödsnämnden (CSN) avseende
remiss av utkast till föreskrifter och allmänna råd om gallring
av pappershandlingar efter skanning

Datum när remissen skickades: 2020-11-12
Hjälpte den här sidan dig?