Hoppa till innehåll

2021-01-21

Remiss avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter till skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmän inom skolväsendet m.m.

Datum när remissen skickades: 2021-01-21
Hjälpte den här sidan dig?