session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-06-18

Promemorian Överlåtelse av förvaltningsuppgift
till Internationella sjöfartsorganisationen att
genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda
examina

Datum när remissen skickades: 2021-06-18
Hjälpte den här sidan dig?