session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-08-23

Delrapport om utlämnande av mikrodata till
Luxembourg Income Study (LIS) från
Utredningen om hushållens tillgångar och
skulder (Fi 2021:02)

Datum när remissen skickades: 2021-08-23
Hjälpte den här sidan dig?