2021-09-14

En ny lag om ordningsvakter m.m.
(SOU 2021:38)

Datum när remissen skickades: 2021-09-14
Hjälpte den här sidan dig?