2021-12-17

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering
och trygghet (SOU 2021:69) och Stärkt trygghet
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
(S2021/07176)

Datum när remissen skickades: 2021-12-17
Hjälpte den här sidan dig?