2023-04-20

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51).

Datum när remissen skickades: 2023-04-20
Hjälpte den här sidan dig?