2023-11-29

Remiss av betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Datum när remissen skickades: 2023-11-29
Hjälpte den här sidan dig?