2023-12-19

Skolverkets remiss med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Datum när remissen skickades: 2023-12-19
Hjälpte den här sidan dig?