2024-01-22

Förslag till Universitets- och högskolerådets
föreskrifter om kvalificerade och relevanta
yrkeskunskaper för särskild behörighet till
utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Datum när remissen skickades: 2024-01-22
Hjälpte den här sidan dig?