2024-01-25

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen och ämneslärarexamen

Datum när remissen skickades: 2024-01-25
Hjälpte den här sidan dig?