2024-01-30

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

Datum när remissen skickades: 2024-01-30
Hjälpte den här sidan dig?