session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vår verksamhet och uppdrag

CSN hanterar det svenska studiestödet samt hemutrustningslån och körkortslån. Vi är också statistikansvarig myndighet för studiestödet.

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter

CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån.

Vi gör följande:

  • prövar om en person har rätt till och betalar ut studiestöd och körkortslån
  • hanterar återbetalningen av lån
  • för statistik kring studiestödsområdet.

På CSN arbetar cirka 1 278 personer. Vi är verksamma på 11 orter runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

Här finns våra kontor
Sverigekarta med CSNs kontor utmarkerade, Kiruna, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm,Eskilstuna, Linköping, Visby, Kalmar, Göteborg, Lund
CSN:s organisation

CSN:s organisationsnummer är: 202100-1819.

Studiestöd

Det finns olika stöd för olika typer av studier:

  • studiehjälp - till studerande på gymnasium (16-20 år)
  • studiemedel - till studerande på gymnasium, komvux, folkhögskola, högskola och universitet
  • studiestartsstöd - till arbetslösa som behöver läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb
  • omställningsstudiestöd - till personer som behöver vidareutveckla sig eller ställa om i arbetslivet
  • Rg-bidrag - bidrag till resor och boende för studerande med funktionsnedsättning på riksgymnasier
  • TUFF-ersättning – ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att kommunicera
  • lärlingsersättning - ersättning för måltider och resor till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Studiestöd

Hemutrustningslån

CSN har även hand om återbetalning av hemutrustningslån. Det är ett lån som upphörde 1 januari 2022. Lånet var till för utländska medborgare, främst flyktingar och avsåg inköp av köksutrustning och möbler.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Hemutrustningslånet upphör

Körkortslån

Från och med den 1 januari 2024 är det inte längre möjligt att ansöka om körkortslån, men CSN har fortsatt hand om återbetalningen och hanterar de befintliga kundärendena.

Körkortslån

CSN är en statistikansvarig myndighet

CSN är också ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Vi har dessutom ett särskilt uppdrag att beakta kvinnors och mäns lika villkor i vårt utvärderings- och analysarbete.

Statistik


Uppdaterad: 2024-03-01
Hjälpte den här sidan dig?