Hoppa till innehåll

Vår verksamhet och uppdrag

CSN hanterar det svenska studiestödet samt hemutrustningslån och körkortslån. Vi är också statistikansvarig myndighet för studiestödet.

Vi gör studier möjligt

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter

CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån.

Vi gör följande:

  • prövar om en person har rätt till och betalar ut studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån
  • hanterar återbetalningen av lån
  • för statistik kring studiestödsområdet.

På CSN arbetar cirka 900 personer. Vi är verksamma på 11 orter runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

Här finns våra kontor
Sverigekarta med CSNs kontor utmarkerade, Kiruna, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm,Eskilstuna, Linköping, Visby, Kalmar, Göteborg, Lund
CSN:s organisation
Flödeskarta över CSNs organisation

CSN:s organisationsnummer är: 202100-1819.

Studiestöd

Det finns olika stöd för olika typer av studier:

  • studiehjälp - till studerande på gymnasium (16-20 år)
  • studiemedel - till studerande på gymnasium, komvux, folkhögskola, högskola och universitet
  • studiestartsstöd - till arbetslösa som behöver läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb
  • Rg-bidrag - bidrag till resor och boende för studerande med funktionsnedsättning på riksgymnasier
  • TUFF-ersättning – ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att kommunicera
  • lärlingsersättning - ersättning för måltider och resor till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Studiestöd

Hemutrustningslån

CSN har även hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. Det är ett lån avsett för inköp av köksutrustning och möbler.

Hemutrustningslån

Körkortslån

Körkortslånet hanteras också av CSN. Det är möjligt att låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Med ett körkort kan det vara lättare att få ett jobb.

Körkortslån

CSN är en statistikansvarig myndighet

CSN är också ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Vi har dessutom ett särskilt uppdrag att beakta kvinnors och mäns villkor i vårt utvärderings- och analysarbete

Statistik


Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-08
Hjälpte den här sidan dig?