session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Barns dödsfall

Om du gör studieuppehåll på grund av att ditt barn under 18 år har avlidit, kan du ändå få behålla ditt studiestöd. Dessutom kan vi ta hänsyn till det när vi prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du anmäler din frånvaro till CSN.

Studieuppehåll efter barns dödsfall

Du får behålla ditt studiestöd under två veckor om du inte kunnat studera på grund av att ditt barn under 18 år avlidit. Vi tar också hänsyn till att du inte kunnat studera när vi till exempel prövar dina studieresultat. Därför är det alltid bra att anmäla ett sådant studieuppehåll till oss.

Om både du och barnets andra förälder studerar, kan båda två få behålla studiemedlen under högst två veckor.

Välj själv när du vill göra studieuppehållet

Du kan välja när du vill göra studieuppehållet. Du får göra det tidigast dagen efter dödsfallet och senast 90 dagar efter. Om du väljer att göra studieuppehåll enstaka dagar, räknar vi ihop de dagarna.

Villkor

Villkoren är olika beroende på vilket studiestöd du har. Klicka på den rubrik som stämmer in på dig och läs om villkoren.

Studerar med studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd

För att få behålla ditt studiestöd behöver du uppfylla de här villkoren:

 • Du ska vara barnets förälder eller kunna jämställas med en förälder.
 • Du ska helt ha avstått från att studera under högst två veckor.
 • Du ska ha anmält din frånvaro i tid, det vill säga senast två år efter dödsfallet.

Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder. Vi kan också jämställa dig med en förälder i de här fallen:

 • Du är man, fru, partner eller sambo till barnets förälder och bor tillsammans med föräldern.
 • Du är särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet.
 • Du är en blivande adoptivförälder.
 • Du är familjehemsförälder.
Studerar med studiehjälp på gymnasiet

För att få behålla studiehjälpen måste du vara barnets förälder eller kunna jämställas med en förälder.

Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder. Vi kan också jämställa dig med en förälder i de här fallen:

 • Du är man, fru, partner eller sambo till barnets förälder och bor tillsammans med föräldern.
 • Du är särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet.
 • Du är en blivande adoptivförälder.
 • Du är familjehemsförälder.

Anmäl studieuppehållet

Hur du anmäler studieuppehållet beror på vilket studiestöd du har.

Studerar med studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd

Anmäl ditt studieuppehåll till CSN genom att ringa, e-posta eller skicka brev till oss. Det kan du göra upp till två år efter dagen för dödsfallet. Vi kan inte godkänna en anmälan som kommer in senare, oavsett ditt skäl till förseningen.

Du kan också anmäla dödsfallet genom att skicka in en blankett. Skicka den till CSN i Lund, Knut den stores torg 2, 222 21 Lund.

Om barnet saknar personnummer

Om ditt barn saknar svenskt personnummer måste du styrka dödsfallet med ett intyg. Barnet kan sakna personnummer om det avled innan födseln eller om det bodde utomlands.

Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Du anmäler ditt studieuppehåll till skolan.

Varför ska jag anmäla uppehållet?

Det är bra för dig att anmäla att du gör uppehåll i studierna. Uppehållet kan påverka ditt studiestöd på olika sätt, beroende på vad du har för studiestöd.

Studerar med studiemedel

Lägre krav på studieresultat

Vi räknar bort veckorna du gjort studieuppehåll när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre.

Veckorna räknas inte som använda

Vi räknar inte de veckor du gjort studieuppehåll som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Lånedelen skrivs av

Om du har studielån kan vi skriva av den lånedel som har betalats ut under studieuppehållet. Det betyder att du inte behöver betala tillbaka den delen av lånet till CSN. Du behöver inte ansöka särskilt om detta, utan det prövar vi automatiskt i efterhand. Vi skickar ett beslut till dig när vi skrivit av delar av lånet.

Studerar med studiestartsstöd

Vi räknar bort veckorna du gjort studieuppehåll när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre.

Däremot räknas fortfarande veckorna som använda med studiestartsstöd.

Studerar med omställningsstudiestöd

Vi räknar bort veckorna du gjort studieuppehåll när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Däremot räknas fortfarande veckorna som använda med omställningsstudiestöd.

Om du har studielån kan vi skriva av den lånedel som har betalats ut under studieuppehållet. Det betyder att du inte behöver betala tillbaka den delen av lånet till CSN. Du behöver inte ansöka särskilt om detta, utan det prövar vi automatiskt i efterhand. Vi skickar ett beslut till dig när vi skrivit av delar av lånet.

Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Genom att anmäla studieuppehållet undviker du att din frånvaro räknas som ogiltig. Om du har ogiltig frånvaro kan det påverka bidragen från CSN.

Om du blir sjukskriven

Om du blir sjukskriven en längre tid på grund av att ditt barn avlidit kan du få behålla ditt studiestöd även under den tiden. Då gäller reglerna för sjukskrivning.

Studiemedel vid sjukskrivning

Uppdaterad: 2022-06-20
Hjälpte den här sidan dig?