session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Viktigt att sjukanmäla

Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Vi kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du sjukanmäler dig beror på vad och var du studerar.

Sjukanmälan för studier i Sverige

Hur du gör din sjukanmälan beror på om du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd, eller om du studerar med bidrag på gymnasiet.

Studerar med studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd

Så här gör du:

 1. Gå in på Försäkringskassans webbplats.
 2. Gör en sjukanmälan.
 3. Ansök om att behålla studiestödet under sjukdom.

Sjukanmäl dig helst första dagen du är sjuk dock senast den 15:e sjukdagen. Tänk på att göra en ny sjukanmälan om du fortsatt är sjuk när en ny period med studiemedel startar.

Är du sjukskriven på deltid? Läs mer längst ned på sidan, under Frågor och svar.

Gymnasiestudier i Sverige

Om du studerar på ett gymnasium i Sverige ska du sjukanmäla dig till skolan. Ibland kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg som visar att du har varit sjuk. Om skolan godkänner din sjukfrånvaro får du behålla bidragen från CSN.

Om du inte sjukanmäler dig eller om du inte kan styrka din sjukfrånvaro när skolan ber om det kan din frånvaro räknas som ogiltig. Då kan dina bidrag påverkas.

Sjukanmälan för utlandsstudier

Om du blir sjuk ska du anmäla det direkt till CSN. Hur du gör beror på om du studerar med studiemedel eller om du studerar med bidrag på gymnasiet.

Studerar med studiemedel utomlands

Anmäl din sjukdom till CSN genom att skicka in blanketten "Anmälan om sjukdom vid studier utomlands". Skicka med ett läkarintyg, eller ett liknande intyg från en vårdinrättning, som visar mellan vilka datum du är eller har varit sjukskriven. Skicka in din anmälan så snabbt som möjligt.

När du som allra senast kan anmäla sjukdom beror på hur många perioder du sökt studiemedel för.

 • Gäller ditt beslut om studiemedel en period (termin), kan du som senast anmäla sjukdom sista dagen i den perioden.
 • Gäller ditt beslut om studiemedel flera perioder, kan du som senast anmäla sjukdom i början av nästa period. Om du blir sjuk under den sista perioden i ditt beslut, kan du som senast göra din anmälan sista dagen i den perioden.

Gymnasiestudier utanför Sverige

Om du studerar på ett gymnasium utanför Sverige så måste du anmäla din sjukdom till CSN. Kontakta oss eller använd blanketten "Anmälan om ändring" som du fick med ditt beslut. Skicka med ett läkarintyg som visar mellan vilka datum du är eller har varit helt sjukskriven och inte alls kunnat studera. Om skolan och vi godkänner din sjukskrivning får du behålla bidragen från CSN.

Vad händer när jag sjukanmäler mig?

Det är bra för dig att anmäla sjukdom. Förutom att du kan fortsätta få studiestöd medan du är sjuk, så finns även trygghetsregler som hjälper dig. För att kunna ta del av trygghetsreglerna måste du ha gjort en anmälan och fått den godkänd. Du behöver vanligtvis också vara sjukskriven på heltid, men det finns vissa undantag. Läs under Frågor och svar. Om du väljer att studera under en godkänd sjukperiod kommer du inte att omfattas av trygghetsreglerna.

Studerar med studiemedel

Lägre krav på studieresultat

Vi räknar bort de veckor som du varit sjuk när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom till Försäkringskassan.

Veckorna räknas inte som använda

CSN räknar inte de veckor du har varit sjuk som använda med studiemedel, så du kan ta igen studierna senare.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är sjuk i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du är sjuk mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Du får inte studera under din sjukperiod

Tänk på att du inte får studera alls under din sjukperiod. Om du får godkända studieresultat under en godkänd sjukperiod kan det innebära att vi kräver tillbaka de studiemedel som vi har betalat ut till dig. Det kan också innebära att du inte omfattas av trygghetsreglerna som sjukskriven, du får då inte ett lägre resultatkrav och dina veckor räknas återigen som utnyttjade. Om du har haft lån kommer detta heller inte att skrivas av.

Kom ihåg att friskanmäla dig till Försäkringskassan om du återgår till dina studier tidigare.

Studerar med studiestartsstöd

Vi räknar bort de veckor som du varit sjuk när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom till Försäkringskassan.

Veckorna som du har varit sjuk räknas fortfarande som använda med studiestartsstöd.

Du får inte studera under din sjukperiod

Tänk på att du inte får studera alls under din sjukperiod. Om du får godkända studieresultat under en godkänd sjukperiod kan det innebära att vi kräver tillbaka de studiestartsstöd som vi har betalat ut till dig. Det kan också innebära att du inte omfattas av trygghetsreglerna som sjukskriven, du får då inte ett lägre resultatkrav. Kom ihåg att friskanmäla dig till Försäkringskassan om du återgår till studierna tidigare.

Studerar med omställningsstudiestöd

Vi räknar bort de veckor som du varit sjuk när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom.

Veckorna som du har varit sjuk räknas fortfarande som använda med omställningsstudiestöd.

Du får inte studera under din sjukperiod

Tänk på att du inte får studera alls under din sjukperiod. Om du får godkända studieresultat under en godkänd sjukperiod kan det innebära att vi kräver tillbaka de omställningsstudiestöd som vi har betalat ut till dig. Det kan också innebära att du inte omfattas av trygghetsreglerna som sjukskriven, du får då inte ett lägre resultatkrav. Kom ihåg att friskanmäla dig till Försäkringskassan om du återgår till studierna tidigare.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen i omställningsstudiestödet efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är sjuk i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du är sjuk mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar på gymnasiet

Genom att sjukanmäla dig undviker du att din frånvaro räknas som ogiltig när du studerar med studiehjälp. Om du har ogiltig frånvaro kan bidragen från CSN påverkas.

Meddela CSN om du avbryter studierna

Om du inte återgår till studierna när du blir frisk, ska du meddela det till CSN. Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd gör du det enklast i Mina sidor.

Avbrutna studier

Studerar du på gymnasiet ska du anmäla ditt studieavbrott till skolan, så meddelar de CSN. Du kan också kontakta oss direkt.

Sjuk när du ska betala tillbaka lån

Betalar tillbaka studielån

I vissa fall kan du få delar av eller hela ditt lån avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Avskrivning innebär att du inte behöver betala tillbaka allt du lånat.

Avskrivning av studielån

Betalar tillbaka hemutrustningslån

CSN kan ta bort (efterskänka) lån om vi bedömer att du som har tagit lånet har varaktigt nedsatt betalningsförmåga. För att vi ska kunna göra en bedömning när det gäller ditt lån, måste du lämna in en ansökan.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Frågor och svar

Om jag är sjuk vid terminsstarten, hur blir det då?

Det beror på vilken utbildning du går och var du studerar.

Studerar med studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd i Sverige

Om du har fått ett beslut om att du får studiemedel, studiestartsstöd eller omställnings­studiestöd men är sjuk när skolan börjar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN.

Studerar med studiemedel utomlands

Om du fått ett beslut om studiemedel för två perioder (terminer) och blivit sjuk, kan det vara svårt att inför den andra perioden lämna en studieförsäkran med en underskrift från skolan. Då ska du i stället skicka med ett läkarintyg där det framgår mellan vilka datum du är helt sjukskriven.

Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Om du blir sjuk innan den allra första terminen du ska börja på gymnasiet kan du få studiehjälp först när du blir frisk och börjar skolan. Anmäl din sjukdom till skolan, så meddelar de CSN.

Anmäl alltid sjukdom

Tänk på att alltid anmäla din sjukdom. Då kan vi till exempel ta hänsyn till att du varit sjuk när vi tittar på dina studieresultat.

Vad gäller om jag är sjuk redan innan jag ansöker?

Om du var sjuk redan innan du blev antagen till dina studier eller innan du ansökte om studiestöd, kan du vanligtvis inte få bidrag och lån från CSN under tiden du är sjuk.

För att få studiestöd från CSN under en sjukperiod måste du normalt

 • varit antagen till studierna för den aktuella perioden redan innan du blev sjuk
 • ansökt om studiestöd för den aktuella perioden redan innan du blev sjuk.

Här kan du se ett exempel på hur det kan gå till:

 1. Du blir sjuk under tiden du studerar med studiemedel.
 2. Dina studier förlängs och du ansöker om ytterligare studiemedel.
 3. Du får avslag på din ansökan eftersom du var sjuk redan innan du blev antagen till dina studier och innan du ansökte om studiemedel.
 4. Du blir frisk och ansöker om studiemedel på nytt.
 5. CSN beviljar din ansökan och du får studiemedel från och med den dag du började studera efter din sjukperiod.
Jag arbetar samtidigt som jag studerar, vad gäller då?

Om du arbetar samtidigt som du studerar med studie­medel, studiestarts­stöd eller omställnings­studiestöd kan du ha rätt till ersättning från Försäkrings­­kassan för förlorad inkomst om du blir sjuk. Det kallas för sjukpenning. Kontakta Försäkrings­­kassan för att få veta mer.

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan

Jag har studiemedel, påverkas merkostnadslån om jag blir sjuk?

Ja, i vissa fall. Om du blir sjuk en längre tid kan det påverka merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller i ditt fall

Vad händer med mitt studiestöd om jag blir sjukskriven på deltid?

Om du är sjukskriven på deltid kan du vanligtvis bara få studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Men det finns undantag. Om du studerar på heltid och har en sjukdom där du riskerar en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod kan du vara sjukskriven på halvtid och få studiestöd för den tiden. Det behövs ett läkarintyg som visar att du har en sådan sjukdom. Det är Försäkringskassan som avgör om du har rätt till detta.

Så här gör du:

 1. Gå in på Försäkringskassans webbplats.
 2. Gör en sjukanmälan.
 3. Ansök om att behålla studiestödet under sjukdom på blankett Nr 7444. Blanketten hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Tänk på att du inte får studera mer än deltid. Om du får godkända studieresultat på mer än 50 procent av heltid under perioden du är sjukanmäld på deltid och bedömd till hälften oförmögen att studera kan det innebära att vi kräver tillbaka de studiemedel vi har betalat ut till dig. Det kan också innebära att du inte omfattas av trygghetsreglerna som sjukskriven. Du får då exempelvis inte ett lägre resultatkrav. Kom ihåg att friskanmäla dig till Försäkringskassan om du återgår till studierna tidigare.

Försäkringskassans webbplats

Om det är omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen, kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Det gäller till exempel om en läkare beslutar att du under en tid inte får delta i din utbildning, att du ska hållas i karantän eller att du ska hållas isolerad.

Kontakta Försäkringskassan och anmäl att en läkare har fattat beslut om att du inte kan studera, och att du vill behålla ditt studiestöd under tiden du anses vara smittbärare.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om hur du gör en anmälan

Folkhälsomyndigheten kan besluta att ett visst geografiskt område ska vara avspärrat, exempelvis ditt hemområde. Du får då inte lämna området. Om en sådan situation skulle uppstå får du behålla ditt studiestöd bara om du fortsätter att studera hemifrån, på distans.

Jag studerar på gymnasiet. Får jag behålla extra tillägg och inackorderingstillägg om jag blir sjuk?

Ja, om du har ansökt om de bidragen innan du blev sjuk har du rätt att behålla dem på samma villkor som studiebidraget.

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?