session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Påminnelseavgift

Om du inte betalar i tid enligt din betalningsplan skickar vi en påminnelse till dig. Om du har svårt att betala enligt din betalningsplan är det viktigt att du tidigt tar kontakt med oss. Tillsammans kan vi titta på våra möjligheter att hjälpa dig.

Har du fått en påminnelseavgift?

Du som har fått en påminnelseavgift behöver betala ikapp det som saknas till nästa månad för att undvika fler påminnelseavgifter.

Exempel
Om du missat att betala i februari får du en påminnelse från CSN. Du ska då betala beloppet för februari tillsammans med påminnelseavgift på 450 kronor, i slutet av mars. Om du betalar månadsvis innehåller beloppet i mars både beloppet för februari och för mars, samt påminnelseavgiften.

Du kan se dina kommande betalningar och betalningssätt på Mina sidor.

Du betalar in påminnelseavgiften på olika sätt beroende på om du betalar med inbetalningskort, autogiro eller e-faktura.

Om du betalar med inbetalningskort

Betala enligt inbetalningskortet som du fått i samband med påminnelseavgiften. Om du nyligen har betalat in det ursprungliga beloppet från förra månaden, men inte påminnelseavgiften, behöver du betala in den nu. På Mina sidor kan du se hur mycket du ska betala.

Om du betalar med autogiro

Du behöver inte göra någon egen inbetalning. Det nya beloppet kommer att dras via autogiro månaden efter att den missade betalningen skulle ha kommit in. Kontrollera att du har pengar som täcker in hela beloppet inför kommande dragning, för att undvika ytterligare en påminnelseavgift. Dragningen görs den sista vardagen i månaden. Om du nyligen har betalat in något själv, justeras vanligtvis beloppet som dras på autogirot. På Mina sidor kan du se hur mycket som kommer att dras.

Om du betalar med e-faktura

Betala enligt e-fakturan som du fått i samband med påminnelseavgiften. Om du nyligen har betalat in det ursprungliga beloppet från förra månaden, men inte påminnelseavgiften, behöver du betala in den nu. Ändra isåfall beloppet på e-fakturan själv, på Mina sidor kan du se hur mycket du ska betala.

Betala i tid och undvik påminnelseavgift

Om du inte betalar i tid enligt din betalningsplan, skickar vi en påminnelse till dig. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 450 kronor. Om pengarna fortfarande inte kommer in, skickar vi ytterligare en påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor. Vid dessa tillfällen skickar vi ut en ny betalningsplan till dig för att du ska veta hur mycket och när du ska betala dessa avgifter.

Om din inbetalning kommer in för sent till CSN räknar vi av den mot eventuella avgifter i första hand, exempelvis expeditions- eller påminnelseavgifter. Därefter räknar vi av beloppet mot årsbeloppet i övrigt.

Svårt att betala

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan vi i vissa fall ändra din betalningsplan. Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig. Du kan också ansöka om att betala mindre.

Nedsättning – betala mindre under en tid

Därför är avgiften hög

Systemet för studiestöd bygger på att lånen betalas tillbaka. Det är därför viktigt att du betalar tillbaka enligt din betalningsplan så att nya studenter får samma möjlighet till studiestöd.

Påminnelseavgiften är en drivkraft för att få alla som lånat pengar att betala i tid. De som inte betalar sina studieskulder i tid ökar den administrativa belastningen för CSN, och det kostar både tid och pengar.

Det är riksdag och regering som beslutar att CSN ska ta ut påminnelseavgifter och hur stora de ska vara.

Påminnelseavgift för körkortslån

Om du har körkortslån och inte betalar i tid, måste du betala en påminnelseavgift på 60 kronor. Om du inte sköter betalningen kan CSN besluta att hela lånet ska betalas tillbaka omedelbart.

Påminnelseavgift för hemutrustningslån

Om du har hemutrustningslån och inte betalar i tid, måste du betala en påminnelse­avgift som är 60 kronor. Om du inte sköter betalningen kan CSN besluta att hela lånet ska betalas tillbaka omedelbart.

Om du är missnöjd med beslutet

Du kan överklaga beslutet om påminnelseavgift. Då prövar förvaltningsrätten ditt ärende.

Överklaga CSN:s beslut

Frågor och svar

Varför får jag en påminnelseavgift?

Att du får en påminnelseavgift kan bero på flera saker:

  • Du har inte betalat in i tid.
  • Du har inte betalat in rätt belopp.
  • Du har betalat in till fel bankgironummer (det är olika nummer för olika typer av lån).

Läs mer om påminnelseavgift

Kan CSN ta bort påminnelseavgiften?

Vi kan bara ta bort påminnelse­avgiften i de här fallen:

  • om du har betalat i rätt tid och med rätt belopp, men till fel bankgiro­nummer hos CSN
  • om CSN felaktigt tagit ut en påminnelse­avgift.

Kontakta oss i så fall, så hjälper vi dig.

Kontrollera gärna att vi har vi rätt postadress till dig. Det gör du på Mina sidor. Där kan du också se dina kommande betalningar.

Jag har inte fått några inbetalningskort. Måste jag ändå betala påminnelseavgiften?

Ja, du ska betala påminnelse­avgiften ändå.

De uppgifter som du behöver för att betala på ditt lån finns alltid i betalnings­planen i Mina sidor. Du behöver alltså inga inbetalnings­kort för att kunna betala. 

Uppdaterad: 2024-06-17
Hjälpte den här sidan dig?