Jump to content

Arbetar som lånekontaktperson
för hemutrustningslån

En lånekontaktperson är en handläggare på Migrationsverket, kommunens flyktingmottagning eller hos Arbetsförmedlingen som är registrerad hos CSN för att hjälpa till med ansökningar av hemutrustningslån. Från och med den 1 januari 2022 är det inte längre möjligt att ansöka om hemutrustningslån. Denna sida finns kvar för att ge information om ansökningsprocessen för de som fått beslut om hemutrustningslån.

Viktig information om hemutrustningslån
Det är inte längre möjligt att ansöka om hemutrustningslån. Detta efter att riksdagen beslutat om att ta bort möjligheten att få hemutrustningslån från och med den 1 januari 2022. Läs mer om beslutet om hemutrustningslån

Vad gör en lånekontaktperson?

Som lånekontaktperson kan du hjälpa en sökande att ansöka om hemutrustningslån. Det är bra om ni fyller i ansökan tillsammans och att du samtidigt informerar om lånevillkoren.

  1. Om du skriver under ansökan skickar vi beslutshandlingarna till dig.
  2. Du ska då kalla in låntagarna så att de får skriva under skuldebrevet, som du sedan skickar till oss.
  3. Utbetalningen av lånet görs sedan direkt till låntagaren.

Ansökan om lån

Det är inte längre möjligt att ansöka om hemutrustningslån. För de som fått ett beslut om hemutrustningslån före 1 januari 2022, gäller följande information.

När ni får beslutet

  • Gå igenom lånehandlingarna med låntagaren och informera om lånevillkoren och reglerna för återbetalning.
  • Kontrollera uppgifterna på blanketten Intyg om bostad.
  • Lämna beslutet, informationsbladet Allmänna villkor och kopian av skuldebrevet till låntagarna.
  • Skicka det underskrivna skuldebrevet tillsammans med bostadsintyget till CSN.

Om du behöver beställa blanketter eller informationsmaterial

Blankettbeställningen för hemutrustningslån är till för lånekontaktpersoner vid Arbetsförmedlingen, kommunens flyktingmottagning och Migrationsverkets förläggningar.

Du loggar in med din kommun-, arbetsförmedlings- eller förläggningskod och ett särskilt lösenord. Om du har glömt koden eller lösenordet, kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss om hemutrustningslån

Frågor och svar

Vilken information får kunden innan skulden skickas till Kronofogden?

En tid innan återbetalningen påbörjas får kunden skriftlig information om möjligheten att ansöka om nedsättning eller anstånd. Informationen är översatt till samma språk som användes när lånet beviljades.

Om amorteringsplanen inte följs kan hela lånet sägas upp till omedelbar betalning. Innan CSN säger upp lånet skickar vi påminnelser och kravbrev och försöker också få kontakt med kunden. Kunden får också information om att det uppsagda lånet kommer att lämnas över till Kronofogden om betalning inte sker. Denna information är på svenska.

Det är normalt fråga om uppsagda lån när CSN ansöker om betalningsföreläggande.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss med frågor om avbetalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på en betalningsplan när det gäller hemutrustningslån, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har betalningsförmåga och betalningsvilja. För att vi ska kunna återkalla ansökan om betalningsföreläggande kräver vi att halva skulden betalas omgående (innan skulden fastställs) och att vi kommer överens om hur resterande skuld ska betalas sedan.

Vart finns information för låntagaren?

Information som om hemutrustningslån hittar du på csn.se. Vill du veta mer om regelverket kring hemutrustningslånet, är det de sidorna du ska besöka.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

På hemutrustningslån är preskriptionstiden 10 år, med möjlighet till preskriptionsavbrott enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-26
Hjälpte den här sidan dig?