session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Handbok för studietider och utbildningar i Mina tjänster – Komvux

Den här sidan vänder sig till dig som rapporterar uppgifter om studietider och utbildningar. Här beskriver vi vilka uppgifter du ska rapportera, hur du skickar dem och när du ska skicka uppgifterna till oss.

Vad är Studietider och utbildningar i Mina tjänster?

Studietider och utbildningar i Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för att rapportera studietider och utbildningar. I tjänsten kan du:

  • rapportera studietider och utbildningar
  • lämna och ändra skoluppgifter
  • lämna och ändra kontaktuppgifter

Behörighet och inloggningsuppgifter

Du behöver behörighet för att rapportera studietider och utbildningar i Mina tjänster. Behörigheten är personlig och får inte lånas ut till någon annan. När du har fått behörighet till Mina tjänster får du användarnamn och lösenord som du använder för att logga in.

Du kan läsa mer om behörighet och inloggningsuppgifter på sidan Rapporterar uppgifter till CSN.

Mer om behörigheter och inloggningsuppgifter

Varje gång du loggar in i Studietider och utbildningar

Varje gång det är dags att lämna utbildningsuppgifter kommer du att få en påminnelse från CSN via mejl.

Det är bra om du tar för vana att kontrollera att din skolas kontaktpersoner är uppdaterade varje gång du lämnar utbildningsuppgifter.

Kontrollera kontaktpersoner och kontaktuppgifter

Det är viktigt att kontaktpersonernas uppgifter är uppdaterade. Då kan CSN kontakta rätt person direkt. Så här gör du för att kontrollera att uppgifterna stämmer:

Skoluppgifter

Under skoluppgifter ser du de uppgifter CSN har om din skola. Här kan du se och ändra din skolas uppgifter.

Visa och ändra skoluppgifter

Kontaktpersoner

Under kontaktpersoner hittar du de personer på din skola som är inlagda som kontaktpersoner i CSN:s register. Här kan du som har behörighet till tjänsten Studietider och utbildningar i Mina tjänster lägga till, ändra eller ta bort kontaktpersoner.

Ta för vana att kontrollera att uppgifterna stämmer, CSN kan då kontakta rätt person direkt.

Observera att kontaktpersonerna endast används som just kontaktpersoner i de fall CSN behöver kontakta skolan. När en kontaktperson läggs till innebär det inte att personen får behörighet att rapportera till CSN. För att lägga till en person som rapportör ska behörighetsadministratören på skolan lägga till personen i Identity Manager och tilldela hen behörighet att rapportera. Om er skola rapporterar uppgifter om elever manuellt i Mina tjänster och personen/rapportören ska ha behörighet för denna elevrapportering krävs att en blankett fylls i. Kontakta då CSN. Om det handlar om byte av rektor eller behörighets­administratör ska du kontakta din kontaktperson på CSN.

Lägg till ny kontaktperson

Så här gör du för att lägga till en ny kontaktperson:

Ändra en kontaktpersons uppgifter

Här kan du ändra eller uppdatera en kontaktpersons uppgifter. Observera att användare i Mina tjänster också finns i behörighetsverktyget Identity Manager. Det innebär att om du ändrar uppgifter för användaren i Ändra en kontaktpersons uppgifter i Mina tjänster så måste ändringen göras även i behörighetsverktyget Identity Manager för att CSN ska ha korrekta uppgifter. Kontakta din skolas behörighets­administratör för att göra ändringen i Identity Manager

Så här gör du för att ändra en kontaktpersons uppgifter i Mina tjänster:

Ta bort en kontaktperson

Observera att användare i Mina tjänster också finns i behörighetsverktyget Identity Manager. Det innebär att om du ändrar uppgifter för användaren i Ändra en kontaktpersons uppgifter i Mina tjänster så måste ändringen göras även i behörighetsverktyget Identity Manager för att CSN ska ha korrekta uppgifter. Kontakta din skolas behörighets­administratör för att göra ändringen i Identity Manager.

Så här gör du för att ta bort en kontaktperson i Mina tjänster:

Utbildningar

Under Utbildningar hittar du din skolas utbildningar. Här kan du lägga till nya utbildningar och ta bort gamla. Du kan också ändra befintliga utbildningsuppgifter.

Lägg till en ny utbildning

Så här gör du för att lägga till en ny utbildning:

Granska och ändra utbildningsuppgifter

Här kan du titta närmare på en utbildning och ändra dess uppgifter. Så här gör du:

Avsluta en utbildning

Om en utbildning av någon anledning kommer att avslutas kan du meddela CSN det i tjänsten Studietider och utbildningar i Mina tjänster.

Tänk igenom följande innan du avslutar en utbildning:

  • Utbildningen kan bara avslutas efter att den sista omgången studerande lämnar utbildningen. Om det fortfarande finns studenter som läser utbildningen efter det datum du skriver in som sista dag kommer avslutet inte att godkännas.
  • Om utbildningen ska ersättas med en annan utbildning ska den nya utbildningen vara upplagd innan den gamla avslutas.
  • Det går att återställa en avslutad utbildning om du skulle avsluta av misstag. Ring din kontaktperson på CSN om det inträffar. Telefonnumret till din kontaktperson på CSN hittar du i Mina tjänster under alternativet Studietider och utbildningar Kontakta CSN.

Så här gör du för att meddela CSN att en utbildning ska avslutas:

Observera att utbildningen bara kan avslutas efter att den sista omgången studerande lämnar utbildningen. Skriv alltid att utbildningen pågår till och med den sista dagen i den aktuella månaden.

Exempel

Om den sista omgången studerande slutar den 10 juni, skriv då att utbildningen pågår till och med den 30 juni.

Studietider

Under studietider kan du lägga till eller ändra studietider.

  • Om du har flera utbildningar som har samma studietider kan du markera dessa och registrera studietiden samtidigt.
  • Om du har en utbildning med en specifik studietid markerar du endast den utbildningen och lägger till studietiden för den utbildningen.

Tänk på att bara rapportera de studietider som är bestämda. Om det finns planerade studietider längre fram som vid rapporterings­tillfället är oklara så avvakta med att rapportera dem tills det är säkert att de stämmer.

Lägg till studietider

Du kommer att få ett mejl från CSN när det är dags att lämna in studietider. Så här gör du för att lämna in specifika studieperioder, till exempel terminstider:

Så här gör du om din skola använder löpande studieperioder:

Ändra felaktiga studietider

Du kan när som helst ändra en studietid. Om du vill ändra en studietid som är:

  • samma för flera utbildningar markerar du dessa utbildningar och gör ändringen samtidigt
  • specifik för en utbildning måste du markera endast den utbildningen och göra ändringen

Kontakta oss

Om du har frågor eller får problem är du välkommen att ringa oss.

Kontakta oss

Uppdaterad: 2024-02-28
Hjälpte den här sidan dig?