session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

För dig som är under 18 år

Här kan du läsa om dina rättigheter för dig som är under 18 år. Du kan också läsa om vad vi på CSN gör, vad du har rätt till och hur du själv kan påverka.

Dina rättigheter som barn

Du räknas som barn när du är under 18 år. Inom Förenta nationerna (FN) finns bestämmelser om barns rättigheter. Bestämmelserna kallas för barnkonventionen. Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention en svensk lag, barnrättslagen. Det innebär att dina rättigheter som barn i Sverige är ännu mer självklara.

I saker vi gör där barn kan påverkas ska vi alltid tänka på dig som barn, vad som blir bäst för dig. Dina rättigheter är viktiga och vi vuxna ska göra allt vi kan för att du inte ska fara illa.

Barnkonventionen innehåller flera olika texter som beskriver barns rättigheter. Det finns också fyra huvudprinciper som beskriver hur man ska tänka när man läser alla texter i barnkonventionen. De fyra principerna är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
  • Varje barn har rätt till liv, att överleva och utvecklas.
  • Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör det.

Vad gör CSN?

CSN är en myndighet som arbetar med bidrag och lån. Vi beslutar om och betalar ut pengar till personer som studerar, det kallas studiestöd. Vi ser även till att lånen betalas tillbaka till oss.

Om du studerar på gymnasienivå och är 20 år eller yngre kan du få studiebidrag. Det är det vanligaste bidraget inom studiehjälp som du kan få. Det betalas ut av CSN kvartalet efter att du fyllt 16 år.

För att kunna få studiebidrag och andra stöd behöver din skola göra bedömningen att du studerar på heltid. Om du är frånvarande från lektioner behöver din skola veta varför för att bedöma om din frånvaro är giltig eller ogiltig. Det är skolan som har kunskapen om din helhetssituation och därför bäst lämpad att bedöma om din frånvaro ska räknas som giltig eller ogiltig.

Om skolan bedömer att du har ogiltig frånvaro skickar de den informationen till CSN, vilket kan påverka dina utbetalningar av studiehjälp.

Mer om bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Vad drömmer du om i framtiden? Efter gymnasiet?

Gå din egen väg

Dina rättigheter på CSN

CSN är liksom alla andra i Sverige skyldiga att se till att dina rättigheter som barn alltid ska finnas med i de saker vi gör. Även om du själv ännu inte är myndig har du rätt att komma till tals i alla frågor som berör dig. Du har rätt att få information och kunskap om CSN:s verksamhet på ett sådant sätt att du känner till dina rättigheter och kan vara med och påverka.

Vi på CSN vill gärna veta vad du undrar över eller inte förstår. Dina åsikter är viktiga för oss! Om du vill kontakta oss kan du ringa eller skriva till oss. På vissa orter i Sverige går det även att boka in ett möte för att komma och träffa oss. Om du har idéer på hur vi på ett ännu bättre sätt kan ta med barns rättigheter i det vi gör, hör av dig till oss!

Kontakta oss

Information in English

Read more about your rights as a child with CSN

Mer om dina rättigheter - för dig under 18 år

Mina rättigheter

Mina rättigheter riktar sig till dig som är barn eller ung. Här kan du lära dig om vilka rättigheter du har. Läs texter, titta på video eller gör din röst hörd i omröstningar. Du kan också testa dina kunskaper i quiz. Se mer på Barnombudsmannens webbplats minarattigheter.se

Chatta med Bobbot och ställ frågor om barnkonventionen.

Till chatten

Barnombudsmannen

På Barnombudsmannens webbplats kan läsa om barnkonventionen som lag. Dessutom kan du ta del av Barnombudsmannens arbete på flera olika sätt: Lyssna, Lättläst, English, Minoritetsspråk och Teckenspråk.

Barnombudsmannens webbplats

Om barnkonventionen som lag

UNICEF

FN:s organ UNICEF arbetar med att bevaka och säkerställa att dina rättigheter som barn följs. På deras webbplats kan du läsa mer om deras uppdrag och om barnkonventionen.

Arbetet inom UNICEF

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?