Jump to content

Barn - för dig som är under 18 år

Här kan du läsa om dina rättigheter som barn. Du kan också läsa om vad vi på CSN gör, vad du har rätt till och hur du själv kan påverka.

Dina rättigheter som barn

Du räknas som barn när du är under 18 år. Inom Förenta nationerna (FN) finns bestämmelser om barns rättigheter. Bestämmelserna kallas för barnkonventionen. Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention en svensk lag, barnrättslagen. Det innebär att dina rättigheter som barn i Sverige är ännu mer självklara.

I saker vi gör där barn kan påverkas ska vi alltid tänka på dig som barn, vad som blir bäst för dig. Dina rättigheter är viktiga och vi vuxna ska göra allt vi kan för att du inte ska fara illa.

Barnkonventionen innehåller flera olika texter som beskriver barns rättigheter. Det finns också fyra huvudprinciper som beskriver hur man ska tänka när man läser alla texter i barnkonventionen. De fyra principerna är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
  • Varje barn har rätt till liv, att överleva och utvecklas.
  • Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör det.

Lättläst text om barnkonventionen

Lyssna på text om barnkonventionen

Om barnkonventionen på teckenspråk

Om barnkonventionen på minoritetsspråken

Vad gör CSN?

CSN är en myndighet som arbetar med bidrag och lån. Vi beslutar om och betalar ut pengar till personer som studerar, det kallas studiestöd. Vi ser även till att lånen betalas tillbaka till oss.

Vi har även hand om lån till personer som behöver ta körkort för att lättare kunna få ett jobb. Det kallas körkortslån.

Dina rättigheter på CSN

CSN är liksom alla andra i Sverige skyldiga att se till att dina rättigheter som barn alltid ska finnas med i de saker vi gör. Även om du själv ännu inte är myndig har du rätt att komma till tals i alla frågor som berör dig. Du har rätt att få information och kunskap om CSN:s verksamhet på ett sådant sätt att du känner till dina rättigheter och kan vara med och påverka.

Vi på CSN vill gärna veta vad du undrar över eller inte förstår. Dina åsikter är viktiga för oss! Om du vill kontakta oss kan du ringa eller skriva till oss. På vissa orter i Sverige går det även att boka in ett möte för att komma och träffa oss. Om du har idéer på hur vi på ett ännu bättre sätt kan ta med barns rättigheter i det vi gör, hör av dig till oss!

Kontakta oss

Information in English

Read more about your rights as a child with CSN

Mer information om dina rättigheter

Mina rättigheter

Mina rättigheter riktar sig till dig som är barn eller ung. Här kan du lära dig om vilka rättigheter du har. Läs texter, titta på video eller gör din röst hörd i omröstningar. Du kan också testa dina kunskaper i quiz. Se mer på Barnombudsmannens webbplats minarattigheter.se

Chatta med Bobbot och ställ frågor om barnkonventionen.

Till chatten

Titta på utbildningsradions serie Rättighetsbärarna på urplay.se

Barnombudsmannen

Om barnkonventionen som lag

För dig under 18

UNICEF

FN:s organ UNICEF arbetar med att bevaka och säkerställa att dina rättigheter som barn följs. På deras webbplats kan du läsa mer om deras uppdrag och om barnkonventionen.

Arbetet inom UNICEF

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-07
Hjälpte den här sidan dig?