session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

För dig som kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Du som är med­borgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz och vill studera i Sverige kan ha rätt till studie­stöd från CSN på olika sätt. Här kan du bland annat läsa om vad som gäller för dig som har permanent uppehålls­tillstånd, är flykting, har familj, eller är anhörig till en person från ett EU/EES-land.

Du kan uppfylla villkoren på olika sätt

Du som är medborgare i ett annat land än EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Du kan också uppfylla villkoren till exempel om du är flykting eller om du har barn tillsammans med en svensk medborgare som du bor med. Det finns särskilda bestämmelser för dig som är under 20 år.

Bestämmelserna på den här sidan gäller för dig som vill studera i Sverige.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige om du bor i Sverige och Migrations­verket har gett dig permanent uppehålls­tillstånd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Migrationsverket

Permanent uppehållsrätt (PUR)

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Anledningen är att du kan jäm­ställas med en svensk med­borgare enligt EU-rätten.

När har man PUR?

Du kan få permanent uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas partner eller barn.

Detta gäller inte om din anhöriga är schweizisk medborgare, och normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

PUR för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan få PUR efter att du har varit bosatt här utan avbrott i minst 5 år. Du behöver också ha ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få PUR efter att du och din brittiska anhöriga har bott tillsammans i Sverige i minst 5 år utan avbrott. Ni måste ha bott tillsammans i Sverige innan den 1 januari 2021.

Permanent uppehållsrätt i förtid för anhöriga till personer som arbetar eller har arbetat i Sverige

I de här fallen kan du som är anhörig till en EU/EES-medborgare få permanent uppehållsrätt i förtid:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året och har bott här i minst tre år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige, men kan inte längre arbeta eftersom hen har permanent arbetsoförmåga. Hen har också bott här i minst två år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i tre år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till person som avlidit under arbete i Sverige

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Permanent uppehållsrätt i förtid för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid. För att kunna få det måste du ha varit arbetstagare eller egenföretagare och något av följande måste stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om ni har bott tillsammans i Sverige sedan innan den 1 januari 2021, och din anhöriga uppfyller någon av punkterna ovan.

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om den brittiska medborgaren som du är anhörig till avled under tiden hen arbetade i Sverige. Din anhöriga måste då ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som berodde på arbetet.

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Du som bor i Sverige och har ett tidsbegränsat uppehålls­­tillstånd på grund av familje­anknytning har i vissa fall rätt till studiestöd.

Du kan normalt inte få rätt till studiestöd om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som fått uppehållstillstånd på grund av sitt arbete. Ditt uppehållstillståndet är då grundat på arbete och inte på familjeanknytning.

Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen eller den tidigare tillfälliga lagen

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du bor i Sverige och Migrations­verket har gett dig ett uppehålls­tillstånd enligt den nya gymnasie­lagen.

Du kan också få rätt till studiestöd om Migrations­verket har gett dig ett uppehålls­tillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studie­stöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehålls­tillstånd innan ditt tids­begränsade uppehålls­tillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrations­verket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Flyktingar, skyddsbehövande, personer med synnerligen ömmande omständigheter och deras anhöriga

Information till personer som kommer till Sverige från Ukraina

Personer som lämnat Ukraina och flytt till Sverige kan vistas i Sverige utan tillstånd eller visum i 90 dagar och de har då inte rätt till studiestöd.

Ukrainska medborgare som får uppehållstillstånd i Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv kommer inte att kunna få studiestöd från CSN eftersom de enligt socialförsäkringsbalken inte ska anses vara bosatta här.

Ukrainska medborgare som söker om asyl och beviljas flyktingstatus i Sverige kan ha rätt till svenskt studiestöd vid studier.

Om du bor i Sverige och Migrationsverket har beslutat att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det har du också om du har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande om­ständig­heter.

Du som har uppehållstillstånd som anhörig till en sådan person har normalt också rätt till studiestöd.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt

Ditt uppehållstillstånd ska normalt vara giltigt för att du ska ha rätt till studiestöd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Särskilda skäl

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studie­stöd när du har fått en till­räckligt stark anknytning till Sverige men ännu inte har fått ett sådant uppe­hålls­till­stånd som ger rätt till studie­stöd.

För att du ska kunna få rätt till studie­stöd genom sär­skilda skäl måste du också ha uppehålls­tillstånd, uppehålls­rätt eller uppehålls­status i Sverige. Om ditt uppehålls­tillstånd inte längre är giltigt kan du i de flesta fall ändå ha rätt till studie­stöd om du har ansökt om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrations­verket innan ditt gamla tillstånd slutade gälla.

Här beskriver vi de vanligaste exemplen på särskilda skäl.

Uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting

Om du inte har fått ett uppehålls­tillstånd som flykting, alternativt skydds­behövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan du ändå ha rätt till studie­stöd om du bor i Sverige och har ett uppehålls­tillstånd som CSN jämställer med flykting. Vi bedömer då om anledningen till att Migrationsverket har gett dig tillståndet är av flykting­liknande skäl.

Barn med svensk medborgare

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige.

Om du är under 20 år

Du som är under 20 år och bor i Sverige kan få rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du har en förälder i Sverige som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en styv­förälder i Sverige. Din styv­förälder ska vara svensk med­borgare eller en utländsk med­borgare som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en förälder som är svensk med­borgare.
 • Du har placerats i familje­hem, hem för vård eller boende, eller särskilt ungdomshem av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnads­havare som bestämts av en svensk myndighet.

Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd om du uppfyller de här villkoren:

 1. Du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz.
 2. Du har en varaktig anknytning till Sverige.
 3. Du bor i Sverige.
Vad gäller för mig som är brittisk medborgare eller anhörig till en brittisk medborgare?

För att ha rätt till svenskt studiestöd på grund av varaktig anknytning måste du, efter den 31 december 2020, vara anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Det räcker inte med att Migrationsverket har beviljat dig uppehållsstatus. Även om du har fått uppehållsstatus så är det inte rätt typ av uppehållsrätt för att du ska kunna ha varaktig anknytning.

Varaktig anknytning till Sverige

Du som har uppehållsrätt kan ha varaktig anknytning till Sverige på olika sätt, till exempel för att du bor och arbetar här, är gift här eller var under 20 år när du flyttade hit.

Arbetat i Sverige i minst 2 år

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst 2 år. Du måste ha arbetat minst halvtid (50 procent).

Det finns annat än arbete för lön som räknas som arbete. Det här räknas också:

 • tid då du varit registrerad som arbetslös vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under 10 år
 • vård av nära anhörig på heltid.
Gift eller sambo i Sverige med en medborgare i EU/EES eller Schweiz sedan minst 2 år

Du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz, och ni har bott tillsammans i Sverige i minst 2 år. Din partner måste då ha något av följande:

 • permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
 • varaktig anknytning till Sverige
 • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
Under 20 år när du flyttade till Sverige

Du var under 20 år när du flyttade till Sverige med din förälder och ni har uppehållsrätt som anhöriga till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz. Din förälder bor och arbetar här.

Status som varaktigt bosatt

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­­verket.

Du kan läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär hos Migrationsverket.

Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du är gift eller sambo med en med­borgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska gälla behöver din anhöriga arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Anhörig till medborgare i EU/EES eller Schweiz

Du räknas som anhörig om du är partner, barn eller styvbarn under 21 år till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Du kan också räknas som anhörig om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Anhörig till medborgare i Storbritannien

Om du är anhörig till en brittisk medborgare som arbetar i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Din anhöriga behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om din anhöriga har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Anhörig till svensk medborgare

Om din partner är svensk medborgare och ni som par även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk med­borgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige.

Din partner måste arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott utomlands. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. 

Min partner är svensk medborgare och arbetar i Sverige. Varför gäller inte EU-rätten för mig?

Anhörig till svensk medborgare som har bott i Storbritannien

Om du och din svenska anhöriga har haft en relation i Storbritannien och din anhöriga återvände till Sverige före den 1 januari 2021 kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige. Din svenska anhöriga måste också arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott i Storbritannien. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket. Om hen har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Barn till en turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studie­stöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Barn till gästforskare

Om du är barn till en gästforskare i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information

Barn till person med EU-blåkort

Om du är barn till en person som har ett EU-blåkort i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information

Barn till person med ICT-tillstånd

Om du är barn till en person som har ett ICT-tillstånd i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier i Sverige. Kontakta oss för mer information

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

Det räknas som att arbeta

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen är anställd av ett svenskt företag eller annan svensk arbetsgivare.
 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

För att personen du är anhörig till ska räknas som egenföretagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid. CSN bedömer omfattningen utifrån bland annat företagets omsättning och om din anhöriga får inkomst eller vinst från sitt företag.
 • Hen har momsregistrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste hen uppfylla något av följande villkor:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Personen är sjuk eller skadad

Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Hen behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

Personen har blivit uppsagd

Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen normalt bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Brittisk medborgare som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Om du är brittisk medborgare och har ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket kan du normalt jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Du behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om du har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?