session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utländsk medborgare – Gymnasiestudier utanför Norden

Är du utländsk medborgare och vill studera på en gymnasie­utbildning utanför Norden? Då finns det speciella villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag från CSN. Här kan du läsa vad som gäller för dig.

Rätt till svensk studiehjälp för studier utanför Norden

Studiehjälp är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att få studiehjälp för studier utanför Norden måste du som är utländsk medborgare först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om villkoren här på sidan.

Du måste uppfylla övriga villkor också

Om CSN beslutar att du har rätt till svenskt studiestöd, måste du även uppfylla de övriga villkoren för att få studiehjälp. Till exempel behöver den utbildning du ska gå uppfylla våra krav.

Studera i någon av de nordiska länderna?

Om du vill studera på gymnasiet i något av de nordiska länderna finns andra villkor som gäller för rätt till svensk studiehjälp.

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR)

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiehjälp för studier inom EU/EES-området och i Schweiz.

När har man PUR?

Du har vanligtvis permanent uppehållsrätt (PUR) om du är medborgare i ett EU/EES-land (inte Schweiz) och har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan avbrott i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller vanligtvis inte om den som du bor tillsammans med är svensk medborgare.

PUR för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan få PUR efter att du har varit bosatt här utan avbrott i minst 5 år. Du behöver också ha ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få PUR efter att du och din brittiska anhöriga har bott tillsammans i Sverige i minst 5 år utan avbrott. Ni måste ha bott tillsammans i Sverige innan den 1 januari 2021.

Permanent uppehållsrätt i förtid för anhöriga till personer som arbetar eller har arbetat i Sverige

I de här fallen kan du som är anhörig till en EU/EES-medborgare få permanent uppehållsrätt i förtid:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året och har bott här i minst tre år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det, och hen har bott här i minst två år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i tre år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till person som avlidit under arbete i Sverige

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Permanent uppehållsrätt i förtid för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid. För att kunna få det måste du ha varit arbetstagare eller egenföretagare och något av följande måste stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om ni har bott tillsammans i Sverige sedan innan den 1 januari 2021, och din anhöriga uppfyller någon av punkterna ovan.

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om den brittiska medborgaren som du är anhörig till avled under tiden hen arbetade i Sverige. Din anhöriga måste då ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som berodde på arbetet.

Anhörig till person som arbetar i Sverige

Du kan ha rätt till svensk studiehjälp utomlands om du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du räknas som anhörig om du är barn eller styvbarn till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Som anhörig räknas också en partner. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk eller brittisk medborgare.

Barn till en svensk medborgare

Det här villkoret gäller oftast inte dig som är barn till en svensk medborgare. Är du det, så kontakta oss för mer information.

Barn till en brittisk medborgare

Om du är barn eller styvbarn till en brittisk medborgare som arbetar i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Din förälder eller styvförälder behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om hen har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Barn till en turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studiestöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Barn till gästforskare

Om du är barn till en gästforskare i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information.

Barn till person med ICT-tillstånd

Om du är barn till en person som har ett ICT-tillstånd i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

Det räknas som att arbeta

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen är anställd av ett svenskt företag eller annan svensk arbetsgivare.
 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

För att personen du är anhörig till ska räknas som egen­företagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid. CSN bedömer omfattningen utifrån bland annat företagets omsättning och om din anhöriga får inkomst eller vinst från sitt företag.
 • Hen har momsregistrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste hen uppfylla något av följande villkor:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Personen är sjuk eller skadad

Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Hen behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

Personen har blivit uppsagd

Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen normalt bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Frågor och svar

Vilka länder ingår i Norden?

Länderna som ingår i Norden är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland.

Norden på Wikipedia

Uppdaterad: 2024-06-17
Hjälpte den här sidan dig?