session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utländsk medborgare – utbytesstudier utanför Sverige

Är du utländsk medborgare och vill studera utom­lands på ett utbytes­program? Här hittar du information om de villkor du kan uppfylla för att ha rätt till studie­medel från CSN.

Rätt till studiestöd för utbytesstudier

Det vanliga är att endast svenska medborgare kan få studiestöd för studier utanför Sverige, men i vissa fall kan även utländska medborgare få det. Då måste du först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om dem här på sidan.

Vad är utbytesstudier?

För att dina studier ska räknas som utbytes­studier ska din svenska skola ha ett avtal med den utländska skolan. Du ska också kunna räkna in alla kurserna du läser under dina utbytes­studier i din svenska utbildning.

Utbytesstudier

Du måste uppfylla övriga villkor också

Om CSN beslutar att du har rätt till svenskt studiestöd för utbytesstudier, måste du även uppfylla de övriga villkoren för utbytesstudier. Till exempel behöver den utbildning du ska gå uppfylla våra krav.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd för utbytes­studier om Migrations­verket gett dig permanent uppehålls­tillstånd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Migrationsverket

Permanent uppehållsrätt (PUR)

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Anledningen är att du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

När har man PUR?

Du som är medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om du bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Medborgare i Schweiz kan få permanent uppehållstillstånd (PUT) från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en EU/EES-medborgare kan få permanent uppehållsrätt. Det får du om du har bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans den personen. Med anhörig menas partner eller barn.

Det här gäller inte om din anhöriga är svensk eller schweizisk medborgare.

PUR för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan få PUR efter att du har varit bosatt här utan avbrott i minst 5 år. Du behöver också ha ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få PUR efter att du och din brittiska anhöriga har bott tillsammans i Sverige i minst 5 år utan avbrott. Ni måste ha bott tillsammans i Sverige innan den 1 januari 2021.

Permanent uppehållsrätt i förtid för medborgare i EU/EES som arbetar eller har arbetat i Sverige, och deras anhöriga

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är medborgare i ett EU/EES-land och är eller har varit arbetstagare eller egenföretagare. Då måste även något av följande stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till någon som arbetar eller har arbetat i Sverige

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en person som uppfyller någon av punkterna. Det kan du även få om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Permanent uppehålls­rätt i förtid för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid. För att kunna få det måste du ha varit arbetstagare eller egen­företagare och något av följande måste stämma för dig:

 • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom du har permanent arbetsoförmåga. Du har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Du har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan också få permanent uppehålls­rätt i förtid om ni har bott tillsammans i Sverige sedan innan den 1 januari 2021, och din anhöriga uppfyller någon av punkterna ovan.

Du kan också få permanent uppehålls­rätt i förtid om den brittiska medborgaren som du är anhörig till avled under tiden hen arbetade i Sverige. Din anhöriga måste då ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som berodde på arbetet.

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Du som har ett tidsbegränsat uppehålls­­tillstånd på grund av familje­anknytning har i vissa fall rätt till studiestöd.

Du kan normalt inte få rätt till studiestöd om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som fått uppehållstillstånd på grund av sitt arbete. Ditt uppehållstillståndet är då grundat på arbete och inte på familjeanknytning.

Migrationsverket

Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen eller den tidigare tillfälliga lagen

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Du kan också få rätt till studiestöd om Migrationsverket tidigare har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Flyktingar, skyddsbehövande, personer med synnerligen ömmande omständigheter och deras anhöriga

Om Migrationsverket har beslutat att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det har du också om du har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande om­ständig­heter.

Du som har uppehållstillstånd som anhörig till en sådan person har normalt också rätt till studiestöd.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt för att du ska ha rätt till studiestöd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Särskilda skäl

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studie­stöd när du har fått en tillräckligt stark anknytning till Sverige men ännu inte har fått ett sådant uppehålls­tillstånd som ger rätt till studie­stöd.

För att du ska kunna få rätt till studie­stöd genom särskilda skäl måste du också ha uppehålls­tillstånd, uppehålls­rätt eller uppehålls­status i Sverige. Om ditt uppehålls­tillstånd inte längre är giltigt kan du i de flesta fall ändå ha rätt till studie­stöd om du har ansökt om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrations­verket innan ditt gamla tillstånd slutade gälla.

Här beskriver vi de vanligaste exemplen på särskilda skäl.

Uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting

Om du inte har fått ett uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ett uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting. Vi bedömer då om anledningen till att Migrationsverket har gett dig tillstånd är av flyktingliknande skäl.

Barn med svensk medborgare

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige.

Om du är under 20 år

Du som är under 20 år kan få rätt till studiestöd om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du har en förälder i Sverige som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en styv­förälder i Sverige. Din styv­förälder ska vara svensk med­borgare eller en utländsk med­borgare som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en förälder som är svensk med­borgare.
 • Du har placerats i familje­hem, hem för vård eller boende, eller särskilt ungdomshem av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnads­havare som bestämts av en svensk myndighet.

Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du kan normalt få rätt till svenskt studiestöd om du uppfyller de här villkoren:

 1. Du har uppehållsrätt för att du är medborgare i EU/EES eller är anhörig till någon som är det. Du som är medborgare i Schweiz behöver uppehållstillstånd i Sverige.
 2. Du har en varaktig anknytning till Sverige.
 3. Du bor i Sverige.

Varaktig anknytning till Sverige

Du som har uppehållsrätt kan ha varaktig anknytning till Sverige på olika sätt, till exempel för att du bor och arbetar här, är gift här eller var under 20 år när du flyttade hit.

Arbetat i Sverige i minst 2 år

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst 2 år. Du måste ha arbetat minst halvtid (50 procent).

Det finns annat än arbete för lön som räknas som arbete. Det här räknas också:

 • tid då du varit registrerad som arbetslös vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under 10 år
 • vård av nära anhörig på heltid.
Medborgare i EU/EES eller Schweiz och gift eller sambo i Sverige

Du som är medborgare i EU/EES eller Schweiz och gift eller sambo i Sverige kan få rätt till studiestöd. Det kan du om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare och ni har bott tillsammans i minst fyra år varav minst ett år i Sverige.
 • Du är gift eller sambo med en svensk medborgare som du har barn med och ni har bott tillsammans i Sverige i minst ett år.
 • Du är gift eller sambo med en annan utländsk medborgare och ni har bott tillsammans i Sverige i minst två år. Om ni har barn tillsammans räcker det att ni har bott tillsammans i Sverige i minst ett år. Din partner måste då även ha något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
  • uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.

Vad räknas som sambo?

En sambo är någon du bor tillsammans med under äktenskaps­liknande förhållanden. Om det är två kompisar som bor ihop, räknas det inte som att vara sambo.

Gift eller sambo i Sverige med en medborgare från EU/EES eller Schweiz

Du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz, och ni har bott tillsammans i Sverige i minst 2 år.

Din partner måste då ha något av följande:

 • permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
 • varaktig anknytning till Sverige
 • särskilda skäl för rätt till studiestöd.

Vad räknas som sambo?

En sambo är någon du bor tillsammans med under äktenskaps­liknande förhållanden. Om det är två kompisar som bor ihop, räknas det inte som att vara sambo.

Under 20 år när du flyttade till Sverige

Du var under 20 år när du flyttade till Sverige med din förälder och ni har uppehållsrätt som anhöriga till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz. Din förälder bor och arbetar här.

Vad gäller för mig som är brittisk medborgare eller anhörig till en brittisk medborgare?

För att ha rätt till svenskt studiestöd på grund av varaktig anknytning måste du, efter den 31 december 2020, vara anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Det räcker inte med att Migrationsverket har beviljat dig uppehålls­status. Även om du har fått uppehålls­status så är det inte rätt typ av uppehålls­rätt för att du ska kunna ha varaktig anknytning.

Arbetar i Sverige eller har anhörig som arbetar i Sverige

Du kan ha rätt till studiestöd om du själv eller någon du är anhörig till arbetar i Sverige. De villkor som behöver uppfyllas beror bland annat på var du eller din anhöriga är medborgare.

Arbetar i Sverige och är medborgare i EU/EES eller Schweiz

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz kan ha rätt till svenskt studiestöd om du arbetar eller har ett eget företag i Sverige och fortsätter arbeta under studierna. För att det ska räknas behöver du arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Du som är medborgare i Schweiz behöver även uppehållstillstånd i Sverige.

Är anhörig till person som arbetar i Sverige

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om du är anhörig till en medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. För att det ska gälla behöver din anhöriga arbeta tillräckligt mycket. Du kan då jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Anhörig till medborgare inom EU/EES eller Schweiz

Du räknas som anhörig om du är partner, barn eller styvbarn under 21 år till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Du kan också räknas som anhörig om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Anhörig till medborgare i Storbritannien

Om du är anhörig till en brittisk medborgare som arbetar i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Din anhöriga behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om din anhöriga har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Anhörig till svensk medborgare

Om din partner eller förälder är svensk medborgare och ni även har haft en relation i ett annat EU/EES-land, kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige.

Din partner eller förälder måste arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott utomlands. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket.

Min partner är svensk medborgare och arbetar i Sverige. Varför gäller inte EU-rätten för mig?

Anhörig till svensk medborgare som har bott i Storbritannien

Om du och din svenska anhöriga har haft en relation i Storbritannien och din anhöriga återvände till Sverige före den 1 januari 2021 kan du i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten efter att ni har flyttat till Sverige. Din svenska anhöriga måste också arbeta eller driva företag i Sverige efter att ha bott i Storbritannien. Hen behöver även arbeta tillräckligt mycket. Om hen har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Barn till turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studiestöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Brittisk medborgare som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Om du är brittisk medborgare och har ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket kan du normalt jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Du behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om du har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

För att räknas som arbetstagare eller egenföretagare behöver du eller din anhöriga uppfylla vissa villkor.

Det räknas som arbete

Du eller din anhöriga kan räknas som arbetstagare i Sverige om du eller hen uppfyller de här villkoren:

 • Du eller hen är anställd av ett svenskt företag eller annan svensk arbetsgivare.
 • Du eller hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar i minst 10 veckor.
 • Du eller hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

Du eller din anhöriga kan räknas som egenföretagare i Sverige om du eller hen uppfyller de här villkoren:

 • Du eller hen arbetar i tillräcklig omfattning i företaget. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar i minst 10 veckor. CSN bedömer omfattningen utifrån bland annat företagets omsättning och om du eller din anhöriga får inkomst eller vinst från företaget.
 • Du eller hen har momsregistrerat företaget hos Skatteverket och har F-skattsedel.

Om du eller din anhöriga har slutat arbeta

Om du har slutat arbeta kan du ändå räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Detsamma gäller din anhöriga. Då måste du eller hen uppfylla något av de här villkoren:

Du eller din anhöriga ska gå vidareutbildning

Du ska vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan du slutade arbeta. Samma villkor gäller för din anhöriga.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

 • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
 • en musiker studerar vid musikhögskolan
 • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
Du eller din anhöriga är sjuk eller skadad

Du eller din anhöriga är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Du behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

Du eller din anhöriga har blivit uppsagd

Du eller din anhöriga har blivit uppsagd från anställningen och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om du eller hen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan ni normalt bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

Status som varaktigt bosatt

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­verket.

Du kan läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär hos Migrationsverket.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?