session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Börja gymnasiet

Ska du börja studera på gymnasiet? Kul! På den här sidan hittar du kort information som du behöver redan nu. Om du vill läsa mer hittar du länkar vidare längst ner på den här sidan.

Studiebidrag

När du studerar på gymnasiet får du vanligtvis studiebidrag från CSN. Det är på 1 250 kronor per månad. Studiebidraget är pengar som du får, men för att ha rätt till det måste du läsa på heltid.

Du som ska studera på en anpassad gymnasieskola kan inte få studiebidrag från CSN. Du får i stället ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Finns det fler bidrag?

Det finns även andra bidrag som du kan ansöka om när du studerar på gymnasiet.

Extra tillägg

Om din familj har en inkomst som är mindre än 125 000 kronor per år före skatt, kan du ansöka om ett bidrag som heter extra tillägg. Inkomsten räknas för perioden 1 juli–30 juni. Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation.

Inackorderingstillägg

Ska du studera på en fristående gymnasieskola, fristående anpassad gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på en annan ort under studietiden? Då kan du ansöka om ett bidrag från CSN som heter inackorderingstillägg. Om du läser på en kommunal gymnasieskola, söker du bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Lärlingsersättning

Om du ska gå en lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram, kan du ansöka om bidrag för måltider och resor. Bidraget heter lärlingsersättning.

Rg-bidrag

Om du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade kan du i vissa fall ansöka om Rg-bidrag från CSN.

Behöver jag ansöka?

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige. Vi får de uppgifter vi behöver från skolan. Om du ska studera utomlands eller om du behöver något av de andra bidragen, måste du skicka in en ansökan till CSN. Om du vill ansöka om bidrag för läsåret 2024/2025 behöver vi din ansökan senast den 30 juni 2025.

Beställ en ansökan i vår blankettbeställning.

Om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare prövar vi om du har rätt till svenskt studiestöd innan du kan få ett beslut om studiebidrag. Oftast får vi de uppgifter vi behöver från Migrationsverket men ibland kan du behöva fylla i en blankett. Om du behöver fylla i en blankett skickar vi den till dig.

När kommer pengarna?

Vi betalar vanligtvis ut studiebidraget den sista vardagen under månaderna september–juni.

När du får ditt första studiebidrag beror på när du fyller 16 år. Om du till exempel fyller 16 under juli, augusti eller september får du den första utbetalningen i oktober.

Då kommer första studiebidraget

Månad du fyller 16 år

Månad när du får ditt första studiebidrag

Januari–juni

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari

Fram till den första utbetalningen från CSN får du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

Studier utanför Sverige

Om du ska studera utanför Sverige kan du få ditt studiebidrag vid andra datum. Det beror bland annat på att du måste skicka in ett studieintyg från din skola innan vi kan betala ut dina pengar. Studieintyget som skolan ska stämpla och skriva under får du tillsammans med ditt beslut.

Vem får pengarna?

Så länge du är under 18 år betalar vi ut pengarna till din vårdnadshavare (förälder). Om barnbidraget har betalats ut till en vårdnadshavare eller delats mellan två vårdnadshavare får vi den uppgiften automatiskt. Vi betalar då ut studiebidraget till samma mottagare. När du fyllt 18 år får du pengarna själv.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Vi betalar ut pengarna via Swedbanks kontoregister. Vårdnadshavaren behöver därför registrera sitt kontonummer hos Swedbank för att få in pengarna på sitt konto. Det kan vara ett konto i vilken svensk bank som helst.

Om hen inte anmäler sitt kontonummer betalar vi ut pengarna via en utbetalningsavi som kommer med posten.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister och lös in avi online

Se utbetalningar på Mina sidor

Du som studerar och du som är betalningsmottagare för en studerande under 18 år kan se utbetalningar på Mina sidor.

Du kan se de utbetalningar som vi har tagit beslut om. Om du inte kan se någon utbetalning kan det bero på att vi inte hunnit ta ett beslut än.

Tips! Ladda gärna ner CSN:s app, så kan du enkelt hålla koll på dina utbetalningar på Mina sidor.

Vad händer om du har ogiltig frånvaro?

Bidragen är till för att du ska kunna studera, därför har du inte rätt till dem om du har ogiltig frånvaro, det vill säga om du är borta från skolan utan giltigt skäl.

Om skolan meddelar CSN att du har ogiltig frånvaro, stoppar vi utbetalningarna. Om vi har betalat ut för mycket pengar måste den som tagit emot pengarna betala tillbaka dem. Tänk på att ogiltig frånvaro även kan påverka andra bidrag, till exempel bostadsbidrag eller flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Läs mer om bidrag för gymnasiestudier

Vill du ha mer information om studiehjälp för studier i Sverige eller utomlands? Du hittar information om villkor, våra olika bidrag och mycket mer på sidorna här nedanför.

Studier i Sverige

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Study allowance for studies in Sweden

Language

Studier utomlands

Bidrag för gymnasiestudier utanför Sverige

Study allowance for studies outside Sweden

Language

Publicerad: 2024-06-11
Hjälpte den här sidan dig?