session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Rg-bidrag

Om du studerar vid ett riksgymnasium för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade kan du ansöka om Rg-bidrag. Rg är en förkortning för Riksgymnasium. Bidraget är till för dig som behöver bo på studieorten och ska täcka kostnader för boende och hemresor. Här hittar du mer information om regler och hur du ansöker.

Skolor som ger rätt till Rg-bidrag

De här skolorna ger rätt till Rg-bidrag:

 • Riksgymnasiet för döva (RGD) i Örebro
 • Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro
 • Riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar
  (Rh-anpassad utbildning) i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Läs mer om riksgymnasierna hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Observera att Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade inte ger rätt till Rg-bidrag.

Kan jag få Rg-bidrag?

Du kan få Rg-bidrag om du inte kan bo hemma när du studerar. Det innebär att din hemort måste ligga så långt bort från skolan att det tar minst två timmar att resa varje dag.

Om du har andra ersättningar

Om du har andra ersättningar kan du bara få Rg-bidrag för kostnader som den ersättningen inte täcker. Det gäller om du har någon av de här ersättningarna: 

 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inackorderingsbidrag från din hemkommun
 • bostadstillägg.

Det är viktigt att du meddelar CSN om du har någon av dessa ersättningar. Annars kan du få för mycket Rg-bidrag utbetalt. Då måste du sedan betala tillbaka det du fått för mycket.

Hur mycket kan jag få?

Hur mycket du får i Rg-bidrag beror bland annat på hur mycket ditt boende kostar och vilka inkomster du har. Kontakta oss för mer information.

Tilläggsbidrag för dig som har aktivitetsersättning

Om du har aktivitetsersättning kan du få ett tilläggsbidrag från CSN på 1 250 kronor per månad. Det kan du få från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. För att få tilläggsbidrag måste du uppfylla villkoren för att ha rätt till Rg-bidrag.

När du ansöker om Rg-bidrag kontrollerar CSN om du har rätt till tilläggsbidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det.

Rg-bidrag för resor

Du kan få Rg-bidrag för hemresor och i vissa fall för dagliga resor till skolan. Om du behöver en ledsagare när du reser kan du även få bidrag för ledsagarens resekostnader.

Resebokning för dig som läser på Rgd/Rgh

Du kan boka och betala din resa själv och sedan begära ersättning i efterhand. Du kan också boka dina resor hos CSN genom att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vid bokning behöver du lämna följande uppgifter:

 1. Datum och tid för resorna.
 2. Mellan vilka orter (stationer) du ska resa.
 3. Hur du vill få biljetterna, via sms, mejl eller post. För tågresor kan du oftast inte få biljetter via sms.


Läs mer om Rg-bidrag för resor

Ansök om Rg-bidrag

Ansök om Rg-bidraget på en blankett som heter "Ansökan om Rg-bidrag". Den kommer automatiskt i posten till de som är antagna till en gymnasieutbildning som ger rätt till Rg-bidrag. De flesta får hem ansökan inför nästa läsår i slutet av maj.

Innan du ansöker

Innan du börjar fylla i din ansökan är det några saker som du behöver ta reda på. Om CSN får in alla uppgifter vi behöver för att kunna pröva din ansökan får du ditt beslut snabbare.

 • Ta reda på vilken skola och utbildning du ska studera på.
 • Ta reda på adressen till ditt boende.
 • Om du läser på RGD/RGH ska du kontrollera om du har rätt till inackorderingsstöd från din hemkommun. Sök information om inackorderingsstöd på din kommuns webbplats.

Ta också reda på hur du kan resa mellan din hemort och studieorten. Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Den vanligaste tidpunkten för hemresan är fredag eftermiddag, och för återresan söndag eftermiddag.

Bilagor du behöver skicka med

Blanketten ”Planering av färdväg” måste alla skicka med. Den är ett underlag till resebyrån när den ska beställa dina hemresor.

Guide för blankett 1706, Planering av färdväg (RGD/RGH)

Guide för blankett 1707, Planering av färdväg (RH)

Om du har aktivitetsersättning

Om du har aktivitetsersättning ska du skicka med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du har bostadstillägg

Om du har bostadstillägg för din bostad på studieorten ska du skicka med en kopia på utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du hyr eller delar lägenhet

Om du ska hyra egen lägenhet eller dela lägenhet med någon måste du skicka med en kopia på hyreskontraktet där ditt namn står med. Det behöver du däremot inte göra om du bor i någon av Örebro kommuns boendeformer.

Så fyller du i ansökan

Läs guiden för din blankett för att se hur du ska fylla i uppgifterna. Kontrollera att alla uppgifter du fyller i stämmer innan du skriver under ansökan och skickar in den. Glöm inte bilagorna!

Guide för blankett 1701, ansökan om Rg-bidrag för RGD/RGH

Guide för blankett 1706, Planering av färdväg (RGD/RGH)

Guide för blankett 1702, ansökan om Rg-bidrag för RH

Guide för blankett 1707, Planering av färdväg (RH)

Du ansvarar för att CSN får rätt uppgifter

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de stämmer. Du ansvarar även för att meddela oss om något förändras som kan påverka ditt Rg-bidrag. Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och Försäkringskassan.

Kontakta oss om något ändras

Har du flyttat? Eller har du avbrutit dina studier? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till Rg-bidrag. Anmäl ändringen direkt så slipper du få problem med ditt Rg-bidrag. Annars kan du få för mycket Rg-bidrag som du sedan måste betala tillbaka. Det kallas återkrav. Får du ett återkrav måste du också betala ränta.

Återkrav

Så här meddelar du om något ändras

Använd blanketten "Anmälan om ändringar för Rg-bidrag" för att meddela oss om ändringar. Den fick du tillsammans med ditt beslut. Du kan även kontakta oss genom att ringa eller skicka mejl.

Uppdaterad: 2024-06-13
Hjälpte den här sidan dig?