session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Nytt studielån för alla som får lån från 2022

Den 1 januari 2022 införde riksdagen ett nytt studielån där vissa åldersgränser har höjts i villkoren. Du kan söka lånet till och med det år du fyller 60 år och lånet ska vara färdigbetalt vid utgången av det år du fyller 64 år. Det innebär att alla som tagit studielån före 2022 och under 2022 eller senare kommer att ha minst två lån. Du kan ansöka om att slå ihop dina lån i Mina sidor. På så sätt slipper du betala två årsbelopp.

Med det nya studielånet är det lättare att studera högre upp i åldrarna då åldersgränsen för att få studiemedel flyttats till 60 år. Även åldersgränsen för när lånet ska vara färdigbetalt till CSN har höjts. Vid utgången av det år du fyller 64 år ska lånet vara färdigbetalt.

Du som har två lån kan slå ihop dem

Alla som får lån utbetalda från 1 januari 2022 får det nya lånet. Du kan välja att slå ihop dina lån i Mina sidor. Du undviker då att behöva betala på två lån.

Om du inför 2025 vill slå ihop lånen måste din ansökan komma in till CSN senast den 30 november 2024.

Slå ihop lån

Vad skiljer lånen och vad är lika?

Se en jämförelse mellan de olika studielånen.
FrågorVillkor för lån som betalas ut från 1 januari 2022Villkor för lån som betalades ut mellan 1 juli 2001 och 31 december 2021
Åldersgräns – hur länge kan jag ha rätt till studiemedel (bidrag och lån)?Till och med året du fyller 60 år.Till och med året du fyllde 56 år.
Hur länge ska jag betala på lånet?Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till utgången av det år du fyller 64 år.Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till det år du fyller 60 år.
När börjar jag betala tillbaka?Om det är första gången du tagit studielån börjar du betala tillbaka tidigast sex månader efter att du hade studiemedel.Har du tagit studielån tidigare börjar du betala direkt när du slutar få studiemedel.Om det är första gången du tagit studielån börjar du betala tillbaka tidigast sex månader efter att du hade studiemedel.Har du tagit studielån tidigare börjar du betala direkt när du slutar få studiemedel.
Hur mycket ska jag betala varje år?Beror på:
• hur mycket du har lånat
• hur hög räntan är (för 2024 är räntan 1,23 procent)
• ett uppräkningstal på omkring två procent per år och
• hur länge du ska betala på ditt lån.
Beror på:
• hur mycket du har lånat
• hur hög räntan är (för 2024 är räntan 1,23 procent)
• ett uppräkningstal på omkring två procent per år och
• hur länge du ska betala på ditt lån.
Hur hög är räntan när jag betalar på lånet?För 2024 – 1,23 procentFör 2024 – 1,23 procent
Hur stor är expeditionsavgiften?150 kr per år150 kr per år
Hur stor är påminnelseavgiften – om jag inte betalar på mitt lån?450 kr450 kr
När kan lånet skrivas av?Vid utgången av det år du fyller 71 årVid utgången av det år du fyller 67 år

Se filmer om att byta bana senare i livet

Se filmerna med Sara och Johan som bytte bana senare i livet!

Information in other languages

New student loan for everyone getting loans from 2022

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om de höjda åldersgränserna och det nya lånet. De höjda åldersgränserna gäller för studier från och med den 1 januari 2022. Alla som får studiemedel utbetalat från årsskiftet 2021/2022 får det nya lånet.

Du som studerar, eller ska studera med studiemedel

”Lånetrappan ändras” – vad betyder det?

Lånetrappan innebär att beloppet som du får låna minskar – för varje år trappas beloppet ned.

De nya reglerna innebär att den här nedtrappningen börjar först från och med det år du fyller 51 år.

Jag är 23 år och studerar med studielån. Kommer mitt lån att påverkas av de ändrade reglerna?

Ja. Om du haft studielån tidigare och nu får studielån som betalas ut från och med år 2022, kommer du att ha både ett äldre studielån och ett nytt lån med nya villkor. Detta innebär att du ska betala tillbaka på två olika lån.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har föreslagit att ett nytt offentligt omställnings­studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestödet ska göra det enklare för personer med arbetslivs­erfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ett villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd är enligt förslaget att personen normalt ska ha arbetat under minst åtta av de senaste 14 åren och dessutom minst ett av de senaste två åren. Det ska gå att få omställnings­studiestöd till och med det år man fyller 60 år.

Enligt förslaget ska det gå att ansöka om omställnings­studiestöd från och med den 1 oktober 2022, för studier från och med den 1 januari 2023.

Förslag om nytt offentligt omställningsstudiestöd

Du som är äldre än 56 år

Jag är 58 år och har tidigare fått avslag på min studiemedelansökan. Innebär de nya reglerna att jag kan söka på nytt?

Ja, du kan ansöka om studiemedel till och med det år du fyller 60 år.

Jag vill inte ha lån. Kan jag söka bara bidraget?

Ja. Om du har veckor kvar kan du söka bidraget till och med året du fyller 60 år.

Jag sökte studiemedel men fick avslag. Innebär de nya reglerna att CSN automatiskt ser över min ansökan på nytt?

Nej. Du måste skicka in en ny ansökan om studiemedel.

Alla veckor som du har studerat räknas som utnyttjade, även om du har betalat tillbaka dina lån. Kontakta oss, så hjälper vi dig att se om du har studiemedelsveckor kvar att använda.

Kontakta oss

Du som ska betala tillbaka studielån

Om jag tar lån nu – hur länge måste jag betala tillbaka?

Återbetalningstiden för det nya lånet är som idag, som mest 25 år, eller det lägre antal år som återstår till och med det år du fyller 64 år.

Exempel:

  • Du är 27 år när du börjar betala tillbaka ditt lån: din återbetalningstid blir som längst 25 år.
  • Du är 60 år när du börjar betala tillbaka ditt lån: din återbetalningstid blir som längst fem år.

I början av det år du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt studielån. Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Jag har studielån sedan tidigare. Om jag tar ett nytt lån nu, kommer jag då ha två olika lån?

Ja. Om du har ett studielån sedan tidigare och tar nya lån efter 2021, kommer du att ha två studielån.

Är det samma återbetalningsregler som gäller för det nya lånet?

Återbetalningstiden för det nya lånet är som idag, som mest 25 år, eller det lägre antal år som återstår till och med det år du fyller 64 år. I början av det år du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt studielån. Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Varför inför regeringen ett nytt lån?

Regeringen vill underlätta omställning på arbetsmarknaden, och höjer därför åldersgränsen för rätten till studiemedel och studiestartsstöd. Den höjda åldersgränsen innebär även nya regler för återbetalningstid och åldersavskrivning.

Jag vill fortsätta med det gamla lånet. Hur gör jag då?

Eftersom reglerna ändras kan du inte fortsätta att få det gamla lånet. Alla som söker studiemedel och får det utbetalat från årsskiftet 2022 får det nya lånet.

Kan jag slutbetala det ena lånet och fortsätta betala på det andra lånet?

Ja. Du kan slutbetala det ena lånet.

Kan jag betala extra på mitt lån för att betala tillbaka lånet snabbare?

Ja. Du kan betala extra på ditt lån.

Måste jag fortsätta att betala mitt lån när jag blir pensionär?

Ja – om du går i pension före 72 års ålder.

Skrivs mitt lån av när jag går i pension?

I början av det år då du fyller 72 år kommer CSN att skriva av ditt lån – oavsett vilket år du går i pension.

Om du har obetalda avgifter eller årsbelopp under de tre sista åren skriver vi inte av dessa avgifter eller belopp.

Uppdaterad: 2024-01-30
Hjälpte den här sidan dig?