session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utlandsstudier med studiemedel – bidrag och studielån

Du kan ansöka om studiemedel när du ska studera utomlands på eftergymnasial nivå. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på gymnasienivå, till exempel språkkurser. Studiemedel består av bidrag och lån.

Hur mycket pengar kan jag få och låna?

Beloppet för bidraget och studielånet är samma oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands. När du studerar utomlands kan du även ta ett extra lån för ökade levnadskostnader. Det kallas merkostnadslån för utlandsstudier.

Belopp studiemedel för heltidsstudier, 2024
Studiemedel, heltid4 veckor, kr
Bidrag3 988
Lån9 168
Merkostnadslån för utlandsstudier2 864
Totalt 16 020


Fler bidrag och lån som du kan ansöka om

Det finns även fler bidrag och lån som du kan ansöka om i olika situationer, bland annat merkostnadslån för undervisningsavgift (tuition fee), resa och försäkring. Vissa lån kan du bara få om du studerar inom EU/EES och Schweiz, till exempel tilläggslån.

Merkostnadslån för dig med extra kostnader

Tilläggsbidrag för dig som har barn

Tilläggslån för dig som har arbetat tidigare

Räkna ut ungefärligt belopp

Använd uträknaren för att räkna ut ungefär hur mycket du kan få och hur återbetalningen kan bli. Beloppen gäller för 2024.

1/4 Var och hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}}
{{lander.Namn}}
2/4 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
Jag vill ha bidrag
{{ beraknadeUppgifter.bidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidragPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.lanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.merkostnadsLanPerVecka }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLanPerVecka }} kr
{{dirBidragOchLan}} kr
3/4 Vill du låna till resa, försäkring eller undervisningsavgift?
{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr
{{dirSummaMerkostLan}} kr
4/4 Resultat och återbetalning
{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}, {{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel }}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}}%, {{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Bidrag och lån under studietiden {{dirBidragOchLan}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Lån till resa, undervisningsavgift och försäkring {{dirSummaMerkostLan}}  kr
Vanligtvis delas beloppet upp per termin och betalas ut tre veckor innan terminsstarten.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLanTotalt }} kr

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Summa

{{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{ beraknadeUppgifter.generelltStudielan }} kr

Merkostnadslån för utlandsstudier

{{ beraknadeUppgifter.generelltMerkostnadslan }} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.generelltTillaggslan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaStudiemedelTotaltDetaljerad}} kr
Merkostnadslån

Merkostnadslån

Resa

{{ beraknadeUppgifter.summaResor }} kr

Försäkring

{{ beraknadeUppgifter.forsakring }} kr

Undervisningsavgift

{{ beraknadeUppgifter.undervisningsavgift }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaMerkostnadslanTotaltDetaljerad }} kr
Kriterier

Kriterier

Land

{{ beraknadeUppgifter.studierIVilketLand }}

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' v' }}

Kalenderhalvår

{{ beraknadeUppgifter.kalenderhalvar }}st

Studietakt

100%

Studienivå

{{anvandarensVal.studieniva == 1 ? "Gymnasial nivå" : "Eftergymnasial nivå"}}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.manadsKostnadSnitt }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år
Du kommer att betala tillbaka:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.sum}}
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter
Visa månads och årskostnader

Totalkostnad

Lån

{{beraknadeUppgifter.summaLan}} kr

Ränta

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering}} kr

Expeditionsavgift

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering}} kr

Summa

{{beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering}} kr

Visa månads och årskostnader

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Hur ansöker jag?

Du ansöker om studiemedel i Mina Sidor, snabbast och smidigast går det om du har en e-legitimation. När du ska studera utomlands måste du skicka med bilagor i din ansökan. Om det saknas nödvändiga bilagor kan vi inte fatta beslut om din ansökan. Då kontaktar vi dig och ber dig att skicka in det som saknas. Det innebär att det tar längre tid innan du får ditt beslut.

Se vilka bilagor som du kan behöva skicka med:

Antagningsbevis

Du behöver skicka med ett officiellt antagningsbevis (acceptance letter) första gången du ansöker om studiemedel. På antagningsbeviset ska det stå:

 • vilken skola och utbildning du är antagen till
 • vilken examen utbildningen leder till
 • startdatum för utbildningen
 • studieomfattning (heltid, deltid).
Intyg på kostnader

Om du tänkt ansöka om merkostnadslån för undervisningsavgift (tuition fee) så måste du styrka kostnaden med ett personligt intyg från skolan. Tänk på att allmän information från skolans webbplats inte godkänns av CSN, intyget måste vara personligt skrivit till dig. På intyget ska det stå:

 • hur mycket du ska betala i undervisningsavgift
 • vilket datum den ska vara betald
 • vilken termin avgiften gäller
 • om du ska betala några övriga avgifter till skolan.
Intyg på studietider

Om studietiderna inte står på antagningsbeviset så måste du skicka in en separat bilaga från skolan. På dokumentet ska det stå:

 • start- och slutdatum för terminerna (exempelvis classes begin and end)
 • start- och slutdatum för eventuell tentamensperiod
 • datum för eventuella lov.

Det går bra att skicka in en kopia på den akademiska kalendern från skolans webbplats.

Vid vissa utbildningar har CSN redan bestämt vilka terminstider man kan få studiemedel för, det kallas för fastställd studietid. Det finns bara i vissa länder och för de utbildningar som är på högskole- och universitetsnivå. Du klickar i din ansökan om du vill ha studiemedel för fastställd studietid. Om du ansöker om fastställd studietid behöver du inte skicka in skolans studietider.

Fastställt antal veckor med studiemedel i vissa länder

Om du ska läsa en språkkurs

Om du ska läsa en språkkurs så måste du skicka in CSN:s blankett ”Intyg om språkkurs” (5509W), den fungerar som ett antagningsbevis när du ska läsa en språkkurs. Blanketten ska fyllas i av skolan. Studiemedel ges bara för språkkurser som avslutas med en tentamen eller med ett prov som leder till ett bevis där det står om du är godkänd eller inte på kursen. Tänk därför på att det är viktigt att "Date of Exam" framgår på blanketten.

Mer om språkkurser

Om du ska läsa ett utbytesprogram

Ska du läsa ett utbytesprogram vid en skola utomlands via din skola i Sverige så ansöker du om studiemedel för studier vid en skola utomlands. 

Om din svenska skola rapporterar antagningen via Ladok så räcker det att du tillsammans med din ansökan skickar in en kalender som visar dina studietider vid skolan utomlands. Om skolan inte rapporterar antagningen via Ladok så ska de fylla i CSN:s blankett Intyg om deltagande i ett utbytesprogram.

Du skickar sedan in blanketten tillsammans med din ansökan om studiemedel. Här kan du läsa mer om utbytesstudier.

Utbyte tredje land

Om du redan studerar vid en skola utomlands och ska läsa ett utbytesprogram vid en annan skola i ett annat land, så kallas det utbyte tredje land.

Från ansökan till utbetalning

Illustration som visar två böcker

1. Innan du ansöker, kontrollera att utbildningen ger rätt till studiestöd och kontrollera vilka bilagor du behöver skicka med i din ansökan.

Illustration som visar Mina sidor

2. Ansök om studiemedel i Mina sidor. Ansök i god tid och helst för ett helt läsår på en gång.

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

3. När du får beslutet, kontrollera att alla uppgifter stämmer.

Illustration på en dator

4. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Vi betalar normalt bara ut till svenska bankkonton.

Illustration med en penna och underskrift

5. Lämna studieförsäkran till CSN innan du börjar studera. Det måste du göra för att pengarna ska betalas ut.

Illustration på sedlar

6. Lån för resa, försäkring och undervisningsavgift kan du få utbetalt tidigast tre veckor innan terminsstart. Utbetalningarna av övriga bidrag och lån får du normalt månadsvis och den första kommer vid terminsstarten.

När kommer pengarna?

Merkostnadslånen för undervisningsavgift, resa och försäkring får du tidigast tre veckor innan terminsstart. Övriga bidrag och lån betalar CSN ut första gången samma dag som terminen börjar. Därefter kommer utbetalningarna runt den 25:e i förskott för varje månad som du studerar.

Anmäl konto till Swedbank

Du behöver ha ett svenskt bankkonto för att ta emot utbetalningar från CSN. Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister. Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, men det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Om du har haft studiestöd förut men det var mer än ett år sedan, behöver du anmäla ditt konto igen.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Lämna studieförsäkran

För att du ska få din första utbetalning måste du intyga att du ska börja studera enligt beslutet från CSN. Det kallas för att lämna en studieförsäkran. Du kan lämna din studieförsäkran via Mina Sidor tidigast fyra veckor innan terminen börjar.

Inför termin två och fyra måste även din skola skriva under din studieförsäkran. Då måste du använda CSN:s blankett ”Study Assurance/School Signature”. Vi skickar blanketten till dig ungefär fyra veckor innan terminen börjar. Både du och din skola ska fylla i och signera den. Skolan måste också stämpla blanketten. Skicka sedan in den till CSN via post eller inskannad via mejl. Om din skola inte kan stämpla eller signera blanketten, så godtas även ett registreringsintyg där det framgår vilka kurser du ska läsa under kommande termin. Skolan måste då signera registreringsintyget.

Hur vet jag om min skola och utbildning ger rätt till studiemedel?

För att du ska kunna få studiemedel för utlandsstudier måste utbildningen vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Du kan kontakta CSN för att ta reda på om din utbildning redan är godkänd.

Om din utbildning inte är prövad av CSN än, så undersöker vi om utbildningen uppfyller villkoren för att bli godkänd när du ansöker om studiemedel.

Kontakta CSN om utlandsstudier

Vad gäller i olika länder?

Förutsättningarna för att få studiemedel skiljer sig mellan olika länder. Här har vi samlat de vanligaste studieländerna och vad som gäller för dem.

Vad gäller i olika länder?

Australien

Bulgarien

Danmark

Finland

Frankrike

Japan

Kanada

Norge

Polen

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Du kan läsa mer om studier i olika länder på Studera.nu som drivs av Universitets- och högskolerådets (UHR).

Vad krävs för att få studiemedel?

Det finns krav och villkor för att du ska kunna få studiemedel för studier utomlands. Vissa krav gäller dig och andra gäller din utbildning. Det är olika krav om du ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz eller om du ska läsa en distansutbildning.

Utbildningen måste ge rätt till studiemedel

Den utbildning du ska gå måste vara godkänd av Universitets- och högskolerådet eller av CSN. Kontakta CSN så får du veta om din utbildning är godkänd.

Kontakta CSN om utlandsstudier

Du måste ha bott i Sverige i minst två år under de senaste fem åren

Du måste ha bott i Sverige under minst två sammanhängande år under de senaste fem åren. Tänk på att det inte räcker med att du bara varit folkbokförd i Sverige, utan du måste ha bott här. Det finns vissa undantag från den här regeln, exempelvis om du flyttat utomlands för att studera eller om du omfattas av EU-rätten.

Krav på bosättning

Kurserna ska gå att tentera eller utbildningen måste leda till examen

Du måste kunna tentera alla kurser som du söker studiemedel för. Om du läser en utbildning där vissa kurser inte tenteras, exempelvis en konstnärlig utbildning, måste du läsa enligt studieplanen. Dessutom måste du kunna få en examen när du är klar med utbildningen.

Studiemedel kan i vissa fall även ges för en utbildning där det saknas möjlighet att examineras, om anledningen till avsaknaden är densamma som för en jämförbar studiemedelsberättigande utbildning i Sverige. Ett exempel är vissa utbildningar vid folkhögskolor i Norden.

Du måste vara antagen på en utbildning utan några villkor

Du måste vara antagen på en utbildning utan några villkor (unconditional offer). Detta ska framgå av ditt antagningsbevis. Ett vanligt villkor brukar vara att klara ett språktest, det måste vara avklarat innan du kan få studiemedel. Det enda villkor som CSN godkänner är att du ska betala undervisningsavgift (tuition fee) till skolan innan du blir slutgiltigt antagen.

Du måste studera i en viss takt

Reglerna för studietakt skiljer sig mellan studier inom EU/EES och Schweiz och länder utanför EU/EES och Schweiz.

Läser du inom EU/EES och Schweiz måste dina studier pågå i minst tre veckor på minst 50 procents omfattning.

Läser du utanför EU/EES och Schweiz så måste dina studier pågå i minst 13 veckor på heltid. Du kan aldrig få studiemedel för studier på mindre än 50 procents studietakt. CSN kan göra undantag från kravet på heltidsstudier om du har särskilda skäl, exempelvis om du bara har några få kurser kvar av din utbildning eller om du blir sjuk.

Studietakt

Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du ha klarat dina studier

Om du har fått studiemedel innan så måste du ha klarat tillräckligt med poäng och kurser för att kunna få nya studiemedel. När du ansöker om studiemedel kontrollerar vi att du har klarat tillräckliga studieresultat.

Studieresultat

Villkor för distansstudier

Med distansstudier menar vi att du studerar på en utbildning vid en utländsk skola där du helt eller delvis inte är på plats i skolan, utan studerar hemifrån. Det gäller även om du befinner dig i studielandet men läser dina kurser online. Du kan få studiemedel för distansstudier inom EU/EES och i Schweiz.

I länder utanför EU/EES och i Schweiz kan du bara få studiemedel för distansstudier om det finns synnerliga skäl.

Om du inte har sådana skäl och en eller flera av dina kurser läses online, kan de inte räknas med i CSNs studietaktsberäkning. Det kan innebära att du inte har rätt till studiemedel alls om de kurser/poäng du läser på plats på skolan inte uppgår till heltid.

Du kan bara få studiemedel för en begränsad tid

Hur länge du kan få studie­medel beror på vilken utbildnings­nivå du läser, om du läser på heltid eller deltid och vad du har studerat tidigare. Dina veckor med studiemedel är inte märkta för studier i Sverige eller utlandet, antalet veckor gäller oavsett om du använder dem vid en utbildning i Sverige eller utomlands.

Här ser du det maximala antalet veckor för studier på heltid. Om du läser på deltid har du rätt till fler veckor.

 • Högskola eller motsvarande nivå: högst 240 veckor.
 • Gymnasie­nivå: högst 80 veckor (i undantagsfall 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning)

Även om du bara tar bidraget eller lånar mindre pengar så räknas veckan som använd.

I Mina sidor kan du se hur många veckor du har fått studie­medel och hur många du har kvar.

Antal veckor med studiemedel

Villkor för praktik

I en del utbildningar ingår praktik som kan ge rätt till studiemedel. Du kan söka studiemedel för praktikperioder om praktiken är en obligatorisk del av din utbildning. Som utlandsstudent, det vill säga när du är antagen till en utländsk skola, behöver praktiken genomföras utanför Sverige för att den ska ge rätt till studiemedel.  Det är inte möjligt att få studiemedel under en praktikperiod om praktiken genomförs i Sverige.

Du måste vara under 61 år

Du har rätt till studiemedel till och med det år du fyller 60. Men rätten att låna minskar från och med det år du fyller 51.

Åldersgränser

Om du läser på gymnasienivå kan du tidigast få studiemedel från andra halvåret det år du fyller 20

När du läser på gymnasienivå, till exempel gymnasiet eller en språkkurs, kan du ansöka om studiemedel från andra halvåret det år du fyller 20. Innan dess kan du få studiehjälp, som är ett annat bidrag.

Språkkurser

Gymnasiestudier utanför Sverige

Du får inte ha vissa andra ersättningar samtidigt

Du kan inte få studiemedel för samma tid som du har vissa andra ersättningar. Det innebär att du inte kan få studiemedel samtidigt som du till exempel har full ersättning från Försäkringskassan.

Här ser du de ersättningar som kan påverka rätten till studiestöd:

 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land
 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • utbildningsbidrag
 • dagersättning under tiden du tjänstgör enligt pliktlagen (värnplikt)
 • annat studiestöd från CSN (studiehjälp, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd)

Försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsbidrag och barnbidrag påverkar däremot inte rätten till studiemedel.

Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, så kan det påverka din rätt till nya studiemedel

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån för att kunna få nya studie­medel. Det innebär vanligtvis att du måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan du söker studie­medel.

Du kan inte få studie­medel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår (1 januari–30 juni eller 1 juli–31 december).

Om det finns synnerliga skäl kan du få studie­medel även om du inte har skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket restriktiv.

Om du inte är svensk medborgare

Huvudregeln är att endast svenska medborgare har rätt till studiemedel för studier utomlands. I vissa fall kan även utländska medborgare få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du, utöver de andra villkoren, även uppfylla ytterligare villkor för att få rätt till studiemedel för utlandsstudier.

Studera utanför Sverige som utländsk medborgare

Sammanställning över skillnader i villkor beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz
Villkor för studier inom EU/EES och Schweiz och studier utanför EU/EES och Schweiz

Studier inom EU/EES och Schweiz

Studier utanför EU/EES och Schweiz

Du kan få studiemedel för distansstudier.

Du kan bara få studiemedel för distansstudier om du har synnerliga skäl.

Du kan få studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Du kan bara få studiemedel för studier på gymnasial nivå om du inte kan läsa motsvarande i Sverige. Detta gäller inte språkkurser.

Du kan få studiemedel för att läsa vilket språk som helst i alla länder inom EU/EES och Schweiz.

Du kan bara få studiemedel för att läsa ett språk som är officiellt i landet.

Du måste studera i minst 3 veckor för att ha rätt till studiemedel.

Du måste vanligtvis studera på heltid i minst 13 veckor för att ha rätt till studiemedel.

Du kan ha rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.

Du har inte rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.

Du kan ha rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning.

Du har inte rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning (bara om du läser ett utbytesprogram).

Om du har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss nivå kan du ha rätt till tilläggslån.

Du har inte rätt till tilläggslån.

Om du läser på gymnasienivå kan du ha rätt till det högre bidraget om du uppfyller vissa villkor.

Du har inte rätt till det högre bidraget.

Inkomst och fribelopp

När du studerar med studiemedel så kan du samtidigt ha andra inkomster upp till ett visst belopp utan att studiemedlen påverkas. Det kallas för fribelopp.

De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studie­medel är skatte­pliktiga inkomster från inkomst­slagen tjänst, närings­verksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • inkomster från bostadsförsäljning
 • aktieutdelning

Tänk på att vissa stipendier är skattepliktiga och räknas som inkomst, det är därför viktigt att du fyller i beloppet i din ansökan.

Mer om inkomst och fribelopp

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk så är det viktigt att du anmäler det till oss så snart som möjligt. Om du sjukanmäler dig och skickar in ett läkarintyg för sjukperioden så kan du behålla dina studiemedel. Om du är sjuk under en längre tid kan lånedelen skrivas av.

Om du blir sjuk

Om något ändras under studietiden

Läser du färre poäng än du planerat? Har du avbrutit dina studier? Det här är exempel på händelser som kan påverka dina bidrag och lån. Det är därför viktigt att du anmäler förändringar till oss så snart som möjligt.

Ändringar som kan påverka dina studie­medel:

 • Du läser färre poäng eller ändrar studietakt.
 • Du avbryter studierna.
 • Din inkomst ändras.

På sidan Om något händer eller ändras kan du läsa mer om händelser som kan påverka dina studie­medel och vad du behöver göra i de olika situationerna.

Om något händer eller ändras

Betala tillbaka studielån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade studie­medel. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte. Du får en betalnings­plan när det är dags att börja betala tillbaka. Har du studielån sedan tidigare som du redan har börjat betala tillbaka på? Då får du inte någon ny betalnings­fri period, utan börjar betala tillbaka direkt.

Under 2024 är räntan på lånet 1,23 procent.

Hur mycket du ska betala beror på

 • hur mycket du har lånat
 • räntan på lånet
 • hur gammal du är.

Betala tillbaka på ditt studielån

Om studiestarten blir framflyttad

Om du fått beslut om studiemedel innan studiestarten flyttades fram

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel och din skola efter det har skjutit fram studiestarten, så får du behålla ditt studiemedel som du fått beslut om. Det innebär att du får bidrag och lån från och med det datum som skolan skulle ha börjat.

Du lämnar din studieförsäkran när utbildningen skulle ha startat. Om du har fått en blankett som även skolan ska skriva under så räcker det att du skriver under blanketten själv.

Skriv på blanketten att din studiestart har flyttas fram på grund av coronapandemin. Skicka in blanketten till CSN tillsammans med ett underlag som visar att studiestarten flyttats fram. Det kan vara ett intyg eller mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar vad som har inträffat.

Om du ansökt om studiemedel efter att studiestarten flyttades fram

Om du gör en ny ansökan om studiemedel och skolan redan meddelat att studiestarten blir framflyttad, så kan du få bidrag och lån först från och med det datum när utbildningen faktiskt börjar.

Om skolan stänger

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel och din skola efter det har stängt helt eller delvis på grund av coronapandemin, får du behålla dina studiemedel som du fått beslut om. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda någon distansundervisning, eller om de bara kan erbjuda distansundervisning på deltid.

Du behöver inte anmäla sådana förändringar till CSN, vi fortsätter att betala ut dina pengar som vanligt.

Om du inte vill gå till skolan för att du är rädd för smitta

Om du inte vill gå till skolan på grund av att du är rädd för att bli smittad måste du kontrollera med skolan om du har möjlighet att studera hemifrån. Du behöver alltså komma överens med skolan om hur ni ska lägga upp dina studier. Om du stannar hemma utan att studera kan det påverka din rätt till studiemedel.

Om din skola är stängd och du inte vill läsa på distans

Om skolan är stängd men erbjuder distansstudier och du väljer att inte delta, så räknas det som ett studieavbrott. Då har du inte längre rätt till studiemedel.

Det är viktigt att du meddelar CSN så snart som möjligt om du avbryter dina studier.

Folder om studiemedel för studier utomlands

Frågor och svar

Jag vill studera på sommaren. Vad krävs för att jag ska få studiemedel?

Kraven är olika beroende på vad du läser och i vilket land (se nedan). Ansökan gör du alltid i Mina sidor här på csn.se.

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

Kan jag få lånet för undervisningsavgiften utbetalt innan terminsstarten?

Ja, om skolan kräver att du måste betala hela terminsavgiften i förväg. Då kan du få lånet utbetalt tidigast tre veckor före termins­starten.

Du måste då kunna visa att hela terminens avgift måste betalas då, till exempel med ett intyg från skolan. Intyget skannar du och lämnar in i Mina sidor.

Bara i undantags­fall kan du få lånet utbetalt för ett helt läs­år, om skolan uttryck­ligen kräver att du betalar allt på en gång. Vi är dock mycket restrik­tiva med sådana utbetal­ningar. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Påverkas mitt studiemedel om jag får ett stipendium eller annat studiestöd?

Det beror på vilken typ av stipendium eller stöd du får. Du kan ha ett stipendium eller studiestöd från annat land, från en privat aktör eller från annan offentlig aktör i Sverige. Ett stipendium är en form av studiestöd. Läs mer om olika stipendier och reglerna som gäller för att få studiestöd från flera länder samtidigt.

Stipendium eller studiestöd från annat land

Om du har ett offentligt stipendium eller studiestöd från ett annat land för att täcka levnadsomkostnader i samband med dina studier utomlands, kan du inte få studiemedel från CSN för samma tid. Som offentligt stipendium eller studiestöd menas ett offentligt reglerat och finansierat stöd eller ersättning riktat till studier, som kan jämställas med sociala förmåner enligt EU-rätten.

Studiemedlen kan också påverkas om det utländska studiestödet ska täcka andra kostnader som är kopplade till dina utlandsstudier. I vissa länder kan du till exempel bara få stöd till undervisnings­avgiften. Det innebär att du inte samtidigt kan få merkostnadslån för undervisningsavgiften från CSN. Däremot har du möjlighet att få ordinarie bidrag och lån inom studiemedlen.

Stipendium från en privat aktör

Om du får ett allmänt stipendium från en privat aktör för att täcka levnadsomkostnader i samband med dina studier utomlands, påverkar det normalt sett inte dina studiemedel. Men, om du får ett stipendium som ska täcka vissa merkostnader, exempelvis din undervisningsavgift, så kan du inte få merkostnadslån från CSN för samma kostnader.

Stipendium från annan offentlig aktör i Sverige

Stipendium från en annan offentlig aktör i Sverige, till exempel en myndighet eller universitet, påverkar inte dina studiemedel. Men, om du får ett stipendium som ska täcka vissa merkostnader, exempelvis din undervisningsavgift, så kan du inte få merkostnadslån från CSN för samma kostnader.

Erasmusstipendium

Det finns flera olika typer av Erasmusstipendium, till exempel Erasmusstipendium för utbytesstudenter, Erasmus Mundus och Erasmus+ ICM. Om stipendiet administreras och betalas ut av en offentlig aktör i Sverige, till exempel ett svenskt universitet eller högskola, kan du ta emot studiemedel och Erasmusstipendiet samtidigt. Om stipendiet däremot administreras och betalas ut av en aktör från ett annat land, till exempel en utländsk skola eller myndighet, får du inte ha studiemedel och Erasmusstipendiet samtidigt.

Stipendium räknas som inkomst och kan påverka fribeloppet

Tänk på att vissa stipendier är skattepliktiga och räknas som inkomst. Om din totala inkomst är högre än ditt så kallade fribelopp kan bidraget och det ordinarie lånet sänkas.

Inkomst och fribelopp

Läs mer

Läs mer om vad som gäller för studiestöd i olika länder.

På Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu kan du läsa mer om och hitta stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studenter.

Studera.nu

Jag ska studera utomlands på deltid. Hur mycket studiemedel kan jag få?

Här ser du beloppen för studier på 75 procent och 50 procent.

Så mycket kan du få och låna när du studerar på 75 procent, 2024


1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

750

3 000

Lån, kr

1 719

6 876

Merkostnadslån för

utlandsstudier, kr

544

2 176

Totalt, kr*

3 013

12 052

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisnings­avgift, resa och försäkring.

Så mycket kan du få och låna när du studerar på 50 procent, 2024


1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

492

1 968

Lån, kr

1 152

4 608

Merkostnadslån för

utlandsstudier, kr

343

1 372

Totalt, kr*

1 987

7 948

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisnings­avgift, resa och försäkring.

Hur många veckor kan jag få studiemedel?

Det beror på vilken utbildnings­nivå du studerar på och om du studerar på heltid eller deltid.

Här ser du hur många veckor du som längst kan få studiemedel på olika nivåer när du studerar på heltid:

 • Högskolenivå: 240 veckor
 • Gymnasie­nivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning
 • Grundskole­nivå: 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbild­ning.

Om du studerar på deltid (75 eller 50 procent) så har du rätt till fler veckor.

Läs mer om antal veckor med studiemedel

I Mina sidor ser du hur många veckor du har använt studie­medel och hur många du har kvar. Du kan logga in här på csn.se eller använda appen CSN Mina sidor.

Betalar jag skatt på studiemedel?

Nej, du betalar inte skatt på studiemedel (bidrag och lån).

Uppdaterad: 2024-06-11
Hjälpte den här sidan dig?