Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Ikväll utför vi tekniskt underhåll av våra e-tjänster. Tjänsterna är därför stängda från torsdag kl. 17.00 till fredag kl. 02.00.
Läs mer...

Storbritannien – förutsättningar för studier med studiemedel

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Storbritannien. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Storbritannien?

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Om du ska ansöka till skolor på eftergymnasial grundnivå (Undergraduate) gör du det via webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service UCAS. Till utbildningar på högre nivå (Graduate) kan du ansöka via webbplatsen för UK Postgraduate Application and Statistical Service UKPASS.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera utomlands - studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Storbritannien?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Storbritannien. Nedanstående tabell visar vilka belopp du kan få om du studerar på heltid.

Så här mycket får du när du studerar i Storbritannien år 2019


1 vecka

4 veckor

13 veckor

19 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

809

3 236

10 517

15 371

16 180

Lån, kr

1 860

7 440

24 180

35 340

37 200

Merkostnadslån för utlands­studier

581

2 324

7 553

11 039

11 620

Totalt, kr

3 250

13 000

42 250

61 750

65 000

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Storbritannien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Storbritannien har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Storbritannien

Du kan låna 4 650 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Studiestöd från brittiska myndigheter

När du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd från ett annat land.

Om du enbart får studiestöd till undervisningsavgiften från myndigheter i Storbritannien har du ändå möjlighet att få studiemedel från CSN. Men då kan du inte samtidigt få merkostnadslån för undervisningsavgiften Studerar du på undergraduate-nivå i Skottland har du som EU-medborgare under vissa förutsättningar rätt att få bidrag till undervisningsavgiften.

Här ser du vilka myndigheter som ger lån eller bidrag till undervisningsavgiften:

Stipendier

Det finns många stipendier att söka för studier i utomlands. Läs mer på UHR:s sida, Studera.nu om stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Studietider

I Storbritannien studerar du i två eller tre terminer. Läsåret börjar oftast i mitten av september. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem 19 + 20 veckor
  • treterminssystem 13 + 13 + 13 veckor.

Du kan få studiemedel enligt de fastställda veckorna endast om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på cirka ett år. Du måste skicka in intyg från skolan som visar din studietid.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Storbritannien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Antingen antagningsbeviset från skolan, beskedet från UCAS eller UKPASS.
  • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
  • För distansstudier ska du skicka in en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid den pågår

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

De flesta universitet och högskolor i Storbritannien följer det brittiska poängsystemet där ett års heltidsstudier motsvarar 120 credits.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Tabellen visar krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel.


Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

120 credits/läsår

90 credits/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning­/vecka*

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

*De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 75 credits per läsår

*Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Distansstudier

Det är vanligt med distansstudier i Storbritannien. Studierna räknas som utlandsstudier om du är antagen till en skola i utlandet. Eftersom studierna oftast inte följer det vanliga läsåret måste du alltid skicka med en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid du studerar.

Hur påverkas studiestödet av Brexit?

De nuvarande reglerna för studiestöd gäller åtminstone tills Storbritannien formellt har lämnat EU och förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är klara. Det innebär att du som sökt och fått studiemedel för studier i Storbritannien får studiemedel precis som vanligt, enligt det beslut du fått från CSN. Även du som söker studiemedel för läsåret (2018/19) kommer att prövas enligt nuvarande regler.

Studiemedlen betalas ut i svenska kronor och påverkas inte direkt av pundets valutakurs.

Vad händer sedan?

Det är delvis olika regler för studiestöd om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Även villkoren för när utländska studerande kan få svenskt studiestöd skiljer sig åt beroende på om personen är medborgare i EU/EES eller inte.

Från den 30 mars 2019 är Storbritannien inte längre medlem i EU. Förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU pågår för närvarande och beräknas slutföras hösten 2018. Det finns ett utkast till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien tillgängligt på EU-kommissionens hemsida. Om detta utkast antas kommer du som påbörjar studier med studiestöd i Storbritannien före den 31 december 2020, att fortsatt kunna få studiestöd för dina utlandsstudier så länge du uppfyller övriga villkor för rätt till studiestöd.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-11-08
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul