Hoppa till innehåll

Storbritannien – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning i Storbritannien. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Hur påverkas studiestödet av brexit?

EU och Storbritannien har tagit fram ett utträdes­avtal som gäller från den 1 februari 2020, då Storbritannien lämnar EU, till och med den 31 december 2020. För studie­stödets del gäller det här:

Du som har börjat studera i Storbritannien med studie­stöd från CSN före den 1 januari 2021 har fortsatt rätt till studiestöd i Storbritannien, som om Storbritannien var ett EU-land, så länge du uppfyller de övriga villkoren för att få studie­stöd.

Om du börjar studera i Storbritannien efter den 31 december 2020 kommer CSN att pröva din rätt till studiestöd utifrån att Storbritannien är ett land utanför EU/EES och Schweiz. Det innebär exempelvis att rätten till studie­medel för distans­studier begränsas – bara om du har synnerliga skäl kommer du att kunna få det. Du har inte heller rätt till tilläggslån och högre bidrag. Detta gäller om inte något annat förhandlas fram mellan EU och Storbritannien.

Universitets- och högskolerådet - Aktuellt om brexit

Information på regeringens webbplats

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du som börjar studera med studiemedel före den 1 januari 2021 kan få studiemedel för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Storbritannien.

Om du börjar studera efter den 31 december 2020 begränsas rätten till studiemedel för gymnasiala studier på grund av brexit. Du kan då bara få studiemedel i dessa fall:

  • Om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.
  • Om du ska läsa en språkkurs i engelska i Storbritannien.

Utbildningen måste vara godkänd

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Krav på utbildningen

Hur ansöker du till en skola i Storbritannien?

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Om du ska ansöka till skolor på eftergymnasial grundnivå (Undergraduate) gör du det via webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service UCAS. Till utbildningar på högre nivå (Graduate) kan du ansöka via webbplatsen för UK Postgraduate Application and Statistical Service UKPASS.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera utomlands - studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Storbritannien?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Storbritannien. Nedanstående tabell visar vilka belopp du kan få om du studerar på heltid.

Så här mycket får du när du studerar i Storbritannien år 2020

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

13 veckor

19 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

823

3 292

10 699

15 637

16 460

Lån, kr

1 892

7 568

24 596

35 948

37 840

Merkostnadslån för utlands­studier

591

2 364

7 683

11 229

11 820

Totalt, kr

3 306

13 224

42 978

62 814

66 120

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Storbritannien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Storbritannien har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Storbritannien

Du kan låna 4 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller studiestöd från brittiska myndigheter

När du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd från ett annat land.

Om du enbart får studiestöd till undervisningsavgiften från myndigheter i Storbritannien har du ändå möjlighet att få studiemedel från CSN. Men då kan du inte samtidigt få merkostnadslån för undervisningsavgiften Studerar du på undergraduate-nivå i Skottland har du som EU-medborgare under vissa förutsättningar rätt att få bidrag till undervisningsavgiften.

Här ser du vilka myndigheter som ger lån eller bidrag till undervisningsavgiften:

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Läs mer på UHR:s sida, Studera.nu om stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Studietider

I Storbritannien studerar du i två eller tre terminer. Läsåret börjar oftast i mitten av september. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem 19 + 20 veckor
  • treterminssystem 13 + 13 + 13 veckor.

Du kan få studiemedel enligt de fastställda veckorna endast om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på cirka ett år. Du måste skicka in intyg från skolan som visar din studietid.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Storbritannien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Antingen antagningsbeviset från skolan, beskedet från UCAS eller UKPASS.
  • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
  • För distansstudier ska du skicka in en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid den pågår

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

De flesta universitet och högskolor i Storbritannien följer det brittiska poängsystemet där ett års heltidsstudier motsvarar 120 credits.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Tabellen visar krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel.

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

120 credits/läsår

90 credits/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning­/vecka*

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

*De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 75 credits per läsår

*Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Visum

Reglerna för att resa in i och studera i Storbritannien kan på grund av brexit ändras efter den 31 december 2020. Det innebär bland annat att du som påbörjar dina studier där efter det datumet kan behöva ett visum.

Läs mer på brittiska regeringens webbplats

Distansstudier

Reglerna för rätt till studiemedel för distansstudier utomlands är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Om du påbörjar dina distansstudier med studiemedel i Storbritannien före den 1 januari 2021 har du fortsatt rätt till studiestöd för dessa studier så länge du uppfyller övriga villkor för rätt till studiemedel.

Om du påbörjar dina distansstudier med studiemedel i Storbritannien efter den 31 december 2020 har du bara rätt till studiemedel för dessa studier om det finns synnerliga skäl.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-05-29
Hjälpte den här sidan dig?
eller