Hoppa till innehåll

Storbritannien – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning i Storbritannien. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Hur påverkas studiemedlen av brexit?

Reglerna för studiemedel skiljer sig åt i några delar beroende på om du studerar i ett land inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Vilka regler vi använder när vi prövar din ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien beror på när du börjar eller började studera med studiemedel där.

Börjar studera efter 2020

Om du börjar studera i Storbritannien efter den 31 december 2020 prövar CSN din ansökan om studiemedel utifrån att du studerar i ett land utanför EU/EES och Schweiz.

Började studera innan 2021

Om du fortsätter på en utbildning i Storbritannien som du började studera på med studiemedel före den 1 januari 2021, prövar CSN din ansökan om studiemedel utifrån de villkor som gäller för studier inom EU. Om du byter utbildning eller gör ett studieuppehåll, kan detta ändras.

Skillnader i villkor beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz

Studier inom EU/EES och Schweiz

Studier utanför EU/EES och Schweiz

Du kan få studiemedel för distansstudier.

Du kan bara få studiemedel för distansstudier om du har synnerliga skäl.

Du kan få studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Du kan bara få studiemedel för studier på gymnasial nivå om du inte kan läsa motsvarande i Sverige. Detta gäller inte språkkurser.

Du kan få studiemedel för att läsa vilket språk som helst i alla länder inom EU/EES och Schweiz.

Du kan bara få studiemedel för att läsa ett språk som är officiellt i landet.

Du måste studera i minst 3 veckor för att ha rätt till studiemedel.

Du måste vanligtvis studera på heltid i minst 13 veckor för att ha rätt till studiemedel.

Du kan ha rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.

Du har inte rätt till merkostnadslån för pendlingsresor.

Du kan ha rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning.

Du har inte rätt till merkostnadslån för dubbel bosättning (bara om du läser ett utbytesprogram).

Om du har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss nivå kan du ha rätt till tilläggslån.

Du har inte rätt till tilläggslån.

Om du läser på gymnasienivå kan du ha rätt till det högre bidraget om du uppfyller vissa villkor.

Du har inte rätt till det högre bidraget.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Krav på utbildningen

Utbildningar på gymnasienivå

Om du ska läsa en utbildning på gymnasienivå kan du från och med den 1 januari 2021 bara få studiemedel i dessa fall:

Om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.
Om du ska läsa en språkkurs i engelska i Storbritannien.
När du studerar på gymnasienivå kan du som tidigast få studiemedel från och med andra halvåret det år du fyller 20 år.

Påbörjade du dina studier före 2021? Då kan du ha större möjlighet att få studiemedel för gymnasiestudier.

Hur ansöker du till en skola i Storbritannien?

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Om du ska ansöka till skolor på eftergymnasial grundnivå (Undergraduate) gör du det via webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service UCAS. Till utbildningar på högre nivå (Graduate) kan du ansöka via webbplatsen för UK Postgraduate Application and Statistical Service UKPASS.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera utomlands - studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Storbritannien?

Så här mycket kan du få när du studerar på heltid i Storbritannien år 2021
Typ av stöd1 vecka4 veckor13 veckor19 veckor20 veckor
Bidrag, kr8283 312
10 764
15 73216 560
Lån, kr1 9047 61624 75236 17638 080
Merkostnadslån för utlands­studier5952 3807 73511 30511 900
Totalt, kr3 32713 30843 251
63 213
66 540

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Storbritannien har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Ska du börja studera i Storbritannien efter 31 juli 2021?

Kolla då med din skola vad som gäller för undervisningsavgiften. På grund av brexit kan villkoren förändras för studerande som kommer från ett land inom EU/EES och Schweiz.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Storbritannien

Du kan låna 4 760 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller studiestöd från brittiska myndigheter

När du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd från ett annat land.

Om du enbart får studiestöd till undervisningsavgiften från myndigheter i Storbritannien har du ändå möjlighet att få studiemedel från CSN. Men då kan du inte samtidigt få merkostnadslån för undervisningsavgiften Studerar du på undergraduate-nivå i Skottland har du som EU-medborgare under vissa förutsättningar rätt att få bidrag till undervisningsavgiften.

Ska du börja studera i Storbritannien efter 31 augusti 2021?

Studerande från EU/EES eller Schweiz som börjar en ny utbildning efter den 31 juli 2021 kommer troligtvis inte längre att ha rätt till studiestöd från SLC eller SAAS.

Läs mer om villkoren hos de myndigheter som hanterar studiestöd i Storbritannien.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Läs mer på UHR:s sida, Studera.nu om stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Studietider

I Storbritannien studerar du i två eller tre terminer. Läsåret börjar oftast i mitten av september. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem 19 + 20 veckor
  • treterminssystem 13 + 13 + 13 veckor.

Du kan få studiemedel enligt de fastställda veckorna endast om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på cirka ett år. Du måste skicka in intyg från skolan som visar din studietid.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden. Tänk på att du vanligtvis måste studera i minst 13 veckor på heltid för att ha rätt till studiemedel (gäller om du påbörjar dina studier efter den 31 december 2020).

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Storbritannien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Antingen antagningsbeviset från skolan, beskedet från UCAS eller UKPASS.
  • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
  • För distansstudier ska du skicka in en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tidsperiod den pågår

Studietakt och krav på studieresultat

För att ha rätt till studiemedel måste du vanligtvis studera på heltid (gäller för studier som påbörjas efter den 31 december 2020).

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

De flesta universitet och högskolor i Storbritannien följer det brittiska poängsystemet där ett års heltidsstudier motsvarar 120 credits.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Tabellen visar krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel.
Typ av utbildningHeltidKrav på studieresultat
Universitet eller högskola120 credits/läsår90 credits/läsår*
Språkkurs15 timmar lärarledd undervisning­/vecka*Godkänd på slutprovet
Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivåDu måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

*De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 75 credits per läsår

*Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Visum

Reglerna för att resa in i och studera i Storbritannien ändras efter den 31 december 2020. Om du ska studera längre än sex månader kan du behöva söka visum om du påbörjar dina studier efter 2020. Du kan också behöva ha en sjukförsäkring.

Läs mer på brittiska regeringens webbplats

Distansstudier

Om du börjar studera i Storbritannien efter den 31 december 2020 kan du vanligtvis inte få studiemedel för studier på distans. Det är bara om du har synnerliga skäl som du kan få det.

Påbörjade du dina distansstudier före 2021 och hade studiemedel? Då kan du fortfarande ha rätt till studiemedel för att kunna slutföra dina studier.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-03-31
Hjälpte den här sidan dig?