Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Storbritannien – förutsättningar för studier med studiemedel

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Storbritannien. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Storbritannien?

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Om du ska ansöka till skolor på eftergymnasial grundnivå (Undergraduate) gör du det via webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service UCAS. Till utbildningar på högre nivå (Graduate) kan du ansöka via webbplatsen för UK Postgraduate Application and Statistical Service UKPASS.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera utomlands - studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Storbritannien?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Storbritannien. Nedanstående tabell visar vilka belopp du kan få om du studerar på heltid.

Så här mycket får du när du studerar i Storbritannien år 2018


1 vecka

4 veckor

13 veckor

19 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

723

2 892

9 399

13 737

14 460

Lån, kr

1 820

7 280

23 660

34 580

36 400

Merkostnadslån för utlands­studier

568

2 272

7 384

10 792

11 360

Totalt, kr

3 111

12 444

40 443


59 109

62 220

* Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Storbritannien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Storbritannien har höga undervisningsavgifter. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Storbritannien

Resebeloppet för en tur-och-retur-resa till Storbritannien är 2 100 kronor.

Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår.

Studiestöd från brittiska myndigheter

När du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd från ett annat land.

Om du enbart får studiestöd till undervisningsavgiften från myndigheter i Storbritannien har du ändå möjlighet att få studiemedel från CSN. Men då kan du inte samtidigt få merkostnadslån för undervisningsavgiften Studerar du på undergraduate-nivå i Skottland har du som EU-medborgare under vissa förutsättningar rätt att få bidrag till undervisningsavgiften.

Här ser du vilka myndigheter som ger lån eller bidrag till undervisningsavgiften:

Stipendier

Det finns många stipendier att söka för studier i utomlands. Läs mer på UHR:s sida, Studera.nu om stipendier. Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Studietider

I Storbritannien studerar du i två eller tre terminer. Läsåret börjar oftast i mitten av september. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem 19 + 20 veckor
  • treterminssystem 13 + 13 + 13 veckor.

Du kan få studiemedel enligt de fastställda veckorna endast om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på cirka ett år. Du måste skicka in intyg från skolan som visar din studietid.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Storbritannien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Antingen antagningsbeviset från skolan, beskedet från UCAS eller UKPASS.
  • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
  • För distansstudier ska du skicka in en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid den pågår

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

De flesta universitet och högskolor i Storbritannien följer det brittiska poängsystemet där ett års heltidsstudier motsvarar 120 credits.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Tabellen visar krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel.


Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

120 credits/läsår

90 credits/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning­/vecka*

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

*De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 75 credits per läsår

*Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Distansstudier

Det är vanligt med distansstudier i Storbritannien. Studierna räknas som utlandsstudier om du är antagen till en skola i utlandet. Eftersom studierna oftast inte följer det vanliga läsåret måste du alltid skicka med en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid du studerar.

Hur påverkas studiestödet av Brexit?

De nuvarande reglerna för studiestöd gäller tills Storbritannien formellt har lämnat EU och förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är klara. Det innebär att du som sökt och fått studiemedel för studier i Storbritannien får studiemedel precis som vanligt, enligt det beslut du fått från CSN. Även du som nu söker studiemedel för läsåret (2018/19) kommer att prövas enligt nuvarande regler.

Studiemedlen betalas ut i svenska kronor och påverkas inte direkt av pundets valutakurs.

Vad händer sedan?

När Storbritannien har lämnat in sin begäran om utträde påbörjas förhandlingarna om hur den nya relationen med EU ska se ut. Detta kan ta upp till två år. Först när förhandlingarna är klara vet vi hur studiestödet påverkas.

Det är till viss del olika regler för studiestöd om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Även reglerna för utländska studerande som ansöker om svenskt studiestöd skiljer sig åt beroende på om personen är medborgare i EU/EES eller inte.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2017-12-22
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster