Hoppa till innehåll

Studerar med studiemedel utomlands – med anledning av av coronaviruset

Du får behålla dina studiemedel även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Det gäller även om du inte kan studera för att du eller ditt barn inte får gå till skolan på grund av symtom på coronavirus. Under 2020 är fribeloppet tillfälligt borttaget.

Så påverkas dina bidrag och lån från CSN

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel och din skola efter det har stängt på grund av coronaviruset, så får du behålla ditt studiemedel och studiestartsstöd som du fått beslut om. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda någon distansundervisning eller om de bara kan erbjuda distansundervisning på deltid.

Om du gör en ny ansökan om studiemedel kan du enbart få bidrag och lån för den tid och den takt som du faktiskt studerar. Det innebär att du inte kan få studiemedel eller studiestartsstöd om skolan redan har meddelat att de har ställt in undervisningen. Du kan inte heller få studiemedel eller studiestartsstöd på heltid om skolan redan meddelat att undervisningen enbart kommer att ges på deltid.

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Om du inte kan studera för att du är sjuk eller behöver vårda barn är det viktigt att du anmäler det till CSN.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du sjukanmäla dig till CSN. Tänk också på att ordna med ett läkarintyg, eller något liknande intyg från en vårdinrättning, så att du kan styrka din sjukperiod.

Om vi godkänner din sjukperiod

 • får du behålla dina bidrag och lån
 • tar vi hänsyn till att du har varit sjuk när vi nästa gång prövar dina studieresultat
 • räknas inte veckorna du varit sjuk som använda med studiemedel
 • kan lånet avskrivas om du blir sjuk en längre period.

Läs mer om hur du sjukanmäler dig

Om du har barn och behöver vabba

Om du inte kan studera för att du behöver ta hand om ditt barn ska du anmäla vård av barn till CSN. Om vi godkänner vårdperioden, så får du behålla dina bidrag och lån från CSN. Vi tar då också hänsyn till att du har vabbat nästa gång vi prövar dina studieresultat. Dessutom räknas inte veckorna som använda med studiemedel och om det blir en lång vårdperiod kan lånet skrivas av.

Som vård av barn räknas

 • om ditt barn är sjukt
 • om ditt barn måste vara hemma från förskolan eller skolan på grund av att barnet kan vara smittbärare av coronaviruset
 • om ditt barns förskola, skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april – 30 september 2020, på grund av coronaviruset
 • om ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020 och inte bör utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och därför måste vara hemma någon gång under perioden den 1 juli – 30 september 2020.

Läs mer om vad som gäller vid vård av barn och hur du anmäler vab

Om dina studieresultat påverkas

Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp något som styrker detta, så spara dokumentation som visar att du inte har kunnat studera under den här tiden. Det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben.

Om du har inkomster - fribeloppet borttaget under 2020

Under 2020 har fribeloppet tagits bort på grund av coronakrisen. Det innebär att om du arbetar och studerar med studiemedel under 2020, kommer dina inkomster inte att påverka hur mycket studiemedel du får. Det gäller även inkomster av kapital och näringsverksamhet. Efter 2020 gäller ordinarie regler för fribeloppet.

Tänk på att lönen räknas till det kalenderhalvår då den betalas ut. Det innebär att om du får decemberlönen för 2020 utbetald i januari, så räknas den med i fribeloppet för 2021.

Ska du söka studiemedel för både höst- och vårterminen?

Se vad som gäller för fribeloppet beroende på när du studerar med studiemedel

När ska du studera?

Vad gäller för fribeloppet?

Gäller för

Vårtermin och sommar 2020

Fribeloppet borttaget

Alla som studerar med studiemedel

Hösten 2020

Fribeloppet borttaget

Alla som studerar med studiemedel

Våren 2021

Fribeloppet gäller enligt ordinarie regler

Alla som studerar med studiemedel


Läs mer om våra ordinarie regler för fribeloppet

Om studiestarten blir framflyttad

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel och din skola efter det har skjutit fram studiestarten, så får du behålla ditt studiemedel som du fått beslut om. Det innebär att du får bidrag och lån från och med det datum som skolan skulle ha börjat.

Så gör du med studieförsäkran

För att utbetalningen ska komma igång måste du skicka in en studieförsäkran till CSN. Du lämnar din studieförsäkran när utbildningen skulle ha startat. Det kan du till exempel göra i Mina sidor.

Om du har fått en blankett som även skolan ska skriva under

I vissa fall måste du lämna studieförsäkran på en särskild blankett som även skolan i normala fall ska skriva under. Om din studiestart har flyttats fram på grund av coronaviruset räcker det med att du skriver under blanketten själv.

Skriv på blanketten att din studiestart har flyttas fram på grund av coronaviruset. Skicka in blanketten till CSN tillsammans med något underlag som visar att studiestarten flyttats fram. Det kan vara ett intyg eller mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar vad som har inträffat.

Läs mer om hur du lämnar studieförsäkran

Om du gör en ny ansökan om studiemedel och skolan redan meddelat att studiestarten blir framflyttad, så kan du få bidrag och lån först från och med det datum när utbildningen faktiskt börjar.

Om du avbryter dina studier eller går ner i studietakt

Om du väljer att avbryta dina studier är det viktigt att du meddelar det till CSN. Du har inte rätt att behålla studiestödet om skolan erbjuder distansstudier och du väljer att avbryta dina studier.

Du kan meddela ditt studieavbrott i Mina sidor eller genom att mejla, ringa eller skicka ett brev som du skrivit under.

Avbrott och uppehåll i studierna

Om du går ner i studietakt och läser mindre än vad du planerat

Om skolan inte kan erbjuda distansundervisning på heltid utan bara på deltid, så har du fortfarande rätt att få de bidrag och lån som du fått beslut om. Vi fortsätter då att betala ut dina studiemedel och du behöver inte meddela något till CSN.

Om du däremot själv väljer att minska din studietakt, till exempel från heltid till deltid är det viktigt att du meddelar det till CSN. Annars kan du få för mycket studiemedel utbetalt - pengar som du sedan måste betala tillbaka.

Du kan meddela ändringarna i Mina sidor eller genom att mejla, ringa eller skicka ett brev som du skrivit under.

Om du vill resa hem till Sverige

Om du vill resa hem är det bra om du i första hand kan försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Om din biljett inte går att boka om kan du söka merkostnadslån från CSN för att kunna resa hem. Om du har en studerandeförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hemresan.

Kontakta oss på CSN så fort som möjligt om du behöver ansöka om merkostnadslån för din hemresa.

Svårt att betala ett återkrav

Har du fått ett återkrav som du har svårt att betala? Då är det bäst att du ringer till oss så att vi tillsammans kan titta på en möjlig lösning.

Kontakta CSN

Om du är utländsk medborgare och du eller din familjemedlem blir arbetslös

Om du har svenskt studiestöd för att du är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du blir arbetslös, då ska du anmäla det till CSN. Anmälningsskyldigheten gäller även dig som har svenskt studiestöd som familjemedlem till en sådan person. Om den som blir arbetslös genast anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du ha fortsatt rätt till svenskt studiestöd.

Kontakta oss ditt studiestöd

Information in other languages

Frågor och svar

Är fribeloppet borttaget för alla, eller är det bara för de som arbetar inom vissa yrken?

Fribeloppet är borttaget för alla under 2020. Det är för att underlätta för de studerande som på grund av coronakrisen går in och arbetar, samt för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera. Dessa personer ska inte behöva oroa sig för att deras inkomster påverkar studiemedlen negativt.

Min skola kan inte genomföra prov/examensuppgift nu när den är stängd. Hur blir det med mina studiemedel?

Nästa gång du söker studiemedel kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde genomföra ett prov under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver ha någon form dokumentation som visar vad som har hänt. Det kan vara ett intyg som skolan har skrivit, ett mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben.

Läs mer om studieresultat

Jag har fått en studieförsäkran som skolan ska skriva på, men min skola är stängd. Hur gör jag då?

Hur du ska göra beror på om din skola har gått över till distansundervisning eller inte.

Om din skola har distansundervisning

Om din skola har stängt och gått över till distansundervisning så att du fortfarande studerar, ska du och din skola skriva under din studieförsäkran och skicka in den till CSN. Kan skolan, av praktiska skäl, inte skriva under blanketten som du fått? Då kan du i stället be skolan att skriva ett intyg där det framgår att

 • du ska påbörja eller har påbörjat dina studier som planerat
 • du avser att studera på den skola och utbildning som du har meddelat CSN
 • du avser att studera under den tid och i den omfattning som du har meddelat CSN.

Du måste också själv skriva under intyget och på så sätt försäkra att uppgifterna stämmer.

Du kan sedan själv skicka in intyget via vårt e-postformulär.

Om din skola inte har distansundervisning

Om din skola inte erbjuder distansundervisning kan du själv skriva under din studieförsäkran samt skicka med någon form av dokumentation. Det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar att skolan har helt stängt och inte ger någon utbildning.

Min skola är inte stängd, men jag vill inte gå dit för jag är rädd för smitta. Påverkas mitt studiestöd då?

Om du inte vill gå till skolan på grund av att du är rädd för att bli smittad måste du kontrollera med skolan om du har möjlighet att studera hemifrån. Du behöver alltså komma överens med skolan om hur ni ska lägga upp dina studier. Om du stannar hemma utan att studera kan det påverka din rätt till studiestöd.

Regeringen har meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om skolan stänger till följd av det nya coronaviruset. De har däremot inte meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om man själv väljer att inte gå till skolan.

Jag blev innan regeringens besked av med mina studiemedel för att skolan stängt på grund av coronaviruset. Vad ska jag göra nu?

Om du har varit tvungen att ta en tillfällig paus från dina studier på grund av att skolan stängt, kan du ha rätt att behålla dina studiemedel. Kontakta i så fall CSN. Tänk på att spara dokumentation som styrker att skolan har stängt. Det kan till exempel vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben. Läs mer under rubriken Om din skola stänger.

Om du däremot har valt att helt avbryta dina studier så har du inte längre rätt till studiemedel. Läs mer under rubriken Om du avbryter dina studier

Kontakta CSN

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-07-03
Hjälpte den här sidan dig?
eller