Studerande högskola

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan beställa endast ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i CSN Order.

Sortera blanketter och informationsmaterial via:

Gå direkt till följande område:

Bilagor till ansökan om studiemedel
BenämningNummer

Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier, 2406W (nytt fönster)
2406W

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för studie- eller praktikresa, 2420W (nytt fönster)
2420W

Merkostnadslån för musikinstrument

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Merkostnadslån för musikinstrument, 2421W (nytt fönster)
2421W

Intyg om handledning

Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg om handledning, 2427W (nytt fönster)
2427W

Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)


Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 2442W (nytt fönster)
2442W
Blanketter vid sjukdom, vård av barn eller närstående - studiemedel
BenämningNummer

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiemedel.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid tillfällig vård av barn, 2409W (nytt fönster)
2409W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående, 2413W (nytt fönster)
2413W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Försäkran vid vård av närstående, 2414W (nytt fönster)
2414W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiemedel.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Studieförsäkran under sjukdom, 2428W (nytt fönster)
2428W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit


Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit, 2438W (nytt fönster)
2438W
Informationsmaterial
BenämningNummer

Studiemedel – faktablad


Beställ , Studiemedel – faktablad, 2130A   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, 2130A (nytt fönster)
2130A

Studiemedel – faktablad, engelska


Beställ , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E   Ladda hem pdf , Studiemedel – faktablad, engelska, 2130E (nytt fönster)
2130E

Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad


Beställ , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A   Ladda hem pdf , Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad, 2134A (nytt fönster)
2134A

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417C (nytt fönster)
2417C

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.

Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om studiemedel, 2417G (nytt fönster)
2417G

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel


Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel, 2417K (nytt fönster)
2417K

Information till beslut om merkostnadslån


Går ej att beställa   Ladda hem pdf , Information till beslut om merkostnadslån, 2418C (nytt fönster)
2418C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska, 2443A (nytt fönster)
2443A

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska, 2443B (nytt fönster)
2443B

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari, 2443C (nytt fönster)
2443C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska, 2443D (nytt fönster)
2443D

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi, 2443E (nytt fönster)
2443E

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska, 2443F (nytt fönster)
2443F

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska, 2443G (nytt fönster)
2443G

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali, 2443H (nytt fönster)
2443H

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska, 2443I (nytt fönster)
2443I

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

Beställ , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J   Ladda hem pdf , Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja, 2443J (nytt fönster)
2443J

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad

Faktabladet finns på elva andra språk.

Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad, 4146A (nytt fönster)
4146A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS), 4146B (nytt fönster)
4146B

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska, 4146C (nytt fönster)
4146C

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska, 4146D (nytt fönster)
4146D

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, franska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, franska, 4146E   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, franska, 4146E (nytt fönster)
4146E

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, persiska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, persiska, 4146F   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, persiska, 4146F (nytt fönster)
4146F

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska, 4146G (nytt fönster)
4146G

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska, 4146H (nytt fönster)
4146H

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, ryska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, ryska, 4146I   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, ryska, 4146I (nytt fönster)
4146I

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, tyska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, tyska, 4146J   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, tyska, 4146J (nytt fönster)
4146J

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska, 4146K (nytt fönster)
4146K

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska, 4146L (nytt fönster)
4146L

Lättläst om svenskt studiestöd - grundläggande rätt för utländska medborgare

Broschyren är skriven på lättläst svenska och ger allmän information om svenskt studiestöd för utländska medborgare. Texten innehåller inga svåra ord eller långa meningar.

Beställ , Lättläst om svenskt studiestöd - grundläggande rätt för utländska medborgare, 4148A   Ladda hem pdf , Lättläst om svenskt studiestöd - grundläggande rätt för utländska medborgare, 4148A (nytt fönster)
4148A

Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl


Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl, 4201A (nytt fönster)
4201A

Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska


Beställ , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B   Ladda hem pdf , Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska, 4201B (nytt fönster)
4201B

STIS studiestödets informationssystem – faktablad


Beställ , STIS studiestödets informationssystem – faktablad, 8601A   Ladda hem pdf , STIS studiestödets informationssystem – faktablad, 8601A (nytt fönster)
8601A