Hoppa till innehåll

Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.

Du kan endast beställa ett exemplar av varje blankett eller informationsmaterial. Är du studievägledare eller rapportör kan du beställa fler exemplar i Blankettbeställningen.

Varukorg

Benämning Ta bort

Blanketter

Benämning Nummer
Ansökan om extra tillägg
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som läser vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternatskolor i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Intyg från hyresvärd
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Ansökan om lärlingsersättning
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W

Informationsmaterial

Benämning Nummer
Studiehjälp – faktablad
1027A
Studiehjälp – faktablad, engelska
1027E
Rg-bidrag – faktablad
1067A
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Lärlingsersättning - faktablad
1622A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (svenska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (arabiska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (dari)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (engelska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (farsi)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (franska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (ryska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (somali)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (spanska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (tigrinja)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Studiemedel – faktablad
2130A
Studiemedel – faktablad, engelska
2130E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad
2803A
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska
2803B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Benämning Nummer
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W
Ansökan om extra tillägg
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som läser vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternatskolor i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Ansökan om lärlingsersättning
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (arabiska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (dari)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (engelska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (farsi)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (franska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (ryska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (somali)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (spanska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (svenska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (tigrinja)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Intyg från hyresvärd
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Lärlingsersättning - faktablad
1622A
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Rg-bidrag – faktablad
1067A
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Studiehjälp – faktablad
1027A
Studiehjälp – faktablad, engelska
1027E
Studiemedel – faktablad
2130A
Studiemedel – faktablad, engelska
2130E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad
2803A
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska
2803B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Benämning Nummer
Studiehjälp – faktablad
1027A
Studiehjälp – faktablad, engelska
1027E
Rg-bidrag – faktablad
1067A
Ansökan om extra tillägg
För dig under 20 år som läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige.
Beställ | Finns inte som pdf
1601M
Ansökan om inackorderingstillägg
För dig under 20 år som läser vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternatskolor i Sverige, på annan ort än din hemort.
Beställ | Finns inte som pdf
1604M
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609C
Information till beslut om studiehjälp
För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609D
Information till beslut om lärlingsersättning
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1609H
Intyg från hyresvärd
Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1614W
Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare
Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.
1616W
Ansökan om lärlingsersättning
För dig som läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.
Beställ | Finns inte som pdf
1620M
Lärlingsersättning - faktablad
1622A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (svenska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632A
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (arabiska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632B
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (dari)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632C
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (engelska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632D
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (farsi)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632E
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (franska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632F
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (ryska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632G
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (somali)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632H
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (spanska)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632I
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (tigrinja)
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
1632J
Reseräkning för Rg-bidrag
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
1705W
Studiemedel – faktablad
2130A
Studiemedel – faktablad, engelska
2130E
Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2406W
Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning
Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2407W
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2409W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2413W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2414W
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417E
Information till beslut om studiemedel
Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417G
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417K
Information till beslut om studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417S
Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2417W
Information till beslut om merkostnadslån
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2418C
Merkostnadslån för studie- eller praktikresa
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2420W
Merkostnadslån för musikinstrument
Bilaga till ansökan om merkostnadslån.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2421W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiemedel.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2428W
Studiemedelsbelopp för studier i Sverige
2437B
Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2438W
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443A
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443B
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443C
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443D
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443E
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443F
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443G
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443H
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443I
Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja
för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2443J
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad
2803A
Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska
2803B
Försäkran vid tillfällig vård av barn
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2806W
Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2809W
Försäkran vid vård av närstående
För dig som har studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2810W
Studieförsäkran under sjukdom
För att få din utbetalning av studiestartsstöd.
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
2811W
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813A
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813B
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813C
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813D
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813E
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813F
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813G
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813H
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813I
Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja
Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad
2813J
Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad
Faktabladet finns på elva andra språk.
4146A
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)
4146B
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska
4146C
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska
4146D
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska
4146G
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska
4146H
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska
4146K
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska
4146L
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari
4146M
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi
4146N
Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska
4146O
Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl
4201A
Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska
4201B
Ansökan om avskrivning av studielån med anledning av covid-19
Går ej att beställa | Ladda hem pdf
6848W