session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Har du fått ett brev om obetald årsavgift eller ändring av anståndsbeslut för 2022?

Du har tidigare fått ett beslut om att betala mindre på hemutrustningslånet för år 2022. Den inkomst som du skrev i din ansökan om att betala mindre 2022 var fel. Du hade inte rätt att betala mindre det året. I brevet kan du läsa att vi har beslutat, eller kommer att besluta, att du ska betala för 2022.

Kan jag få dela upp betalningen?

Ja, vi delar automatiskt upp betalningen åt dig. Du behöver inte betala allt på en gång. I brevet står det hur mycket du ska betala totalt. Vi delar upp det beloppet på 12 månader under perioden januari till december 2024. Vi kan inte dela upp beloppet längre än så. Vi kan inte heller skjuta upp betalningen till senare.

Du får tre inbetalningskort åt gången. Tänk på att du också ska betala dina vanliga inbetalningskort för 2024. Du ska alltså betala två gånger per månad under hela året.

Varför måste jag betala?

Det finns en gräns för hur mycket inkomst du får ha för att ha rätt att betala mindre, det kallas inkomstgräns. CSN har fått information från Skatteverket om din inkomst för år 2022. Vi har jämfört den med den inkomst som du skrev i din ansökan om att betala mindre för 2022. Enligt Skatteverket var din inkomst högre än den inkomstgräns som gällde för det året.

Inkomstgränsen är olika från år till år. Den är också olika beroende på om du bor ensam eller om du har en partner, och hur många barn som finns i hushållet.

Jag har inte råd att göra två betalningar per månad, kan jag få betala mindre?

Om du har svårt att betala både för 2022 och 2024 samtidigt, kan du ansöka om att betala mindre för årsbeloppet 2024. Då krävs det att din inkomst 2024 är tillräckligt låg för att ha rätt till det. Alla inkomster i hushållet räknas. Kontakta oss om du vill ha en blankett.

Du kan inte ansöka om att betala mindre på beloppet för 2022. Det beror på att vi inte kan ta hänsyn till något annat än din inkomst under 2022. Vi har redan prövat din inkomst för det året och du hade inte rätt att betala mindre. Vi kan inte ändra vårt beslut för 2022 för att du har svårt att betala nu.

Uppgifterna i brevet är fel, vad ska jag göra?

I brevet kan du läsa vilka uppgifter du skrev i din ansökan om att betala mindre 2022, bland annat hur många ni var i familjen då. Om ni var fler vuxna eller barn i familjen än det som står i brevet, kan du kontakta oss. Då prövar vi igen om du ska betala något för 2022 eller inte.

I brevet kan du också läsa vilka uppgifter Skatteverket har gett oss om din inkomst för 2022. Om den inte stämmer, ska du kontakta Skatteverket. Om Skatteverket ändrar din inkomst för det året, kan du kontakta oss. Då prövar vi igen om du ska betala något för 2022 eller inte. Vi kan inte ändra vårt beslut om inte Skattverket först ändrar inkomsten.

Om du är missnöjd med CSN:s beslut, kan du öveklaga beslutet. Då prövas ärendet i Förvaltningsrätten.

Kontakta oss

Överklaga CSN:s beslut

Kan jag betala hela beloppet på en gång?

Ja, det går bra. Kontakta oss om du vill betala hela årsbeloppet 2022 i en betalning, så hjälper vi dig.

Uppdaterad: 2024-06-13
Hjälpte den här sidan dig?