Jump to content

Hur länge ska jag betala på mitt lån?

Har du tagit lån efter 30 juni 2001 (annuitets­lån) får du som mest en betalningsplan på 25 år. Åter­betal­nings­tiden kan vara kortare, till exempel om du inte har lånat så mycket eller om du är över 35 år när du börjar betala tillbaka. 

Har du lån som är utbetalda efter den 30 juni 2001 kan du i ditt årsbesked se hur under hur många år vi har räknat ut att du ska betala din skuld på.

Om du har hemutrustningslån

Din normala återbetalningstid kan vara mellan 1 och 7 år.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Uppdaterad: 2022-06-16
Hjälpte den här sidan dig?