Jump to content

Af-soomaali (somaliska)

Ku soo-dhawaada Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) iyo bogga Internetkayaga

Wixii su'aallo ah ee ku saabsan kaalmo-dhaqaaleedka waxbarashada(studiemedel) ama amaahda alaabta guriga loogu talagalay qaxootida iyo shisheeyaha kale, anaga oo ah - Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) - ayaa kala xiriiri kartaan. Waxaanu nahay hey'ad-dowladeedka maamula taageerada isku duuban ee waxbarashada ee dalka Iswiidan; sida arrimaha amaahda iyo kaalmo-dhaqaaleedka loogu talagalay waxbarashada.

Dhaqdhaqaaqyadayda waxay guud ahaan u qaybsan yihiin saddex qaybood:

  • Bixinta ama qaybinta kaalmo-dhaqaaleedka waxbarashada
  • Ka soo qaadida amaahda waxbarashada
  • U oggolaanshada iyo ka soo qaadida amaahda alaabta guriga (hemutrustningslån)ee loogu talagalay qaxootida iyo shisheeyaha kale.

Nala soo xiriir

Su'aallahaaga miyeey ku saabsan yihiin taageerada waxbarashada ama dib u bixinta amaahda?

Wac +46(0)771-276 000 (isniin ilaa jimce saacadaha 8-16.30)

Siyaabaha kale oo aad nala soo xiriiri karto waxaa kamid ah adigo farin noogu soo diro warqad, boostada elektroonikada ama faks.

Adreeska xarunta Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda (CSN) waa:
Adrees: CSN
SE-851 82 Sundsvall
Taleefan: +46(0)60-18 60 00
Faks: +46(0)60-18 61 93
boostada elektroonikada: ebrev@csn.se

Su'aallahaaga miyeey ku saabsan yihiin amaahda alaabta guriga?

Wac +46(0)771-276 100 (isniin ilaa jimce saacadaha 9-12)

Siyaabaha kale oo aad nala soo xiriiri karto waxaa kamid ah adigo farin noogu soo dira warqad, boostada elektroonikada ama faks.

Adrees: CSN
Hemutrustningslån
SE-851 82 Sundsvall
Faks: +46(0)60-18 60 06
boostada elektroonikada: hemutrustningslan@csn.se

Ma aragti baa ka qabtaa goobta Internetkayaga? La xiriir webmaster@csn.se

Warbixinta waxaa lagu duubay barnaamijka kombyuutarka loo yaqaanno (pdf). Haddaba sidii aad barnaamijka ku furto awgeed, waxaad u baahan tahay inaad barnaamijka (Adobe Reader) ku duubto kombyuutarkaaga. Barnaamijka waa lacag la'aan.

Taageerada swiidhishka ah ee loogu tala galay wax ku barashada Swiidhan (pdf, 170 kB)

Kaalmo dhaqaale oo ka socota CSN oo loogu tala galay waxbarashada dugsiga sare (pdf, 467 kB)

Taageero waxbarasho oo ka socota CSN oo loogu tala galay waxbarasho (kaalmo iyo deyn) (pdf, 132 kB)

Deynka alaab guri dhigashada (pdf, 115 kB)

Waraaqaha macluumaadka: Deynka leysinka gaari wadidda (pdf, 493 kB)

Icon for updated Updated: 2018-11-05
Did this page help you?

Send feedback

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller