Jump to content

دری (dari)

CSN(سی.اس.ان) آن ادارۀ است که کمک های مالی تحصیلی سویدن یعنی کمک بلاعوض اقتصادی و قرضه تحصیلی را تنظیم میکند. ما همچنان قرض برای لایسنس رانندگی/جوار رانندگی و قرض برای لوازم منزل را نیز تنظیم می نماییم. در اینجا میتوانید در مورد این کمک های مختلف بیشتر بخوانید. معلومات به دریبه یک سطح کُلی میباشد.

پناهنده و تازه وارد در سویدن

آیا شما به عنوان پناهنده به سویدن آمده اید؟ در اینجا برای افرادی معلومات وجود دارد که پناهنده و یا god man(سرپرست)یک کودک پناهجو تنها هستند.
تازه وارد به سویدن

کمک مالی تحصیلی ـ کمک بلاعوض اقتصادی و قرض برای تحصیل

آیا شما یک شهروند خارجی هستید؟

شما که شهروند خارجی هستید میتوانید در صورت تکمیل نمودن برخی شرایط مستحق دریافت کمک مالی تحصیلی سویدن شوید. در صورتی که دارای اجازۀ اقامت دایمی(PUT)باشید و در سویدن زندگی کنید،معمولاَ مستحق دریافت کمک مالی سویدن میگردید.

این موضوع همچنان برای شما که از ادارۀ امور مهاجرت اجازۀ اقامت موقت را دریافت نموده اید نیز اعتبار دارد.زیرا شما دارای “موقف پناهنده” یا flyktingstatus و یا مانند آن میباشید. در مقابل شما به عنوان پناهجو حق دریافت آن را ندارید.

در غیر آن وابسته به این که دارای تابعیت یک کشور شامل و یا خارج از EU/EES هستید و یا هم اگر دارای تابعیت سویس باشید،مقررات مختلف وجود دارد.

انواع مختلف کمک های مالی تحصیلی ما

متناسب به سن شما و آنچه را که می آموزید،اقسام مختلف “کمک مالی تحصیلی” وجود دارد. معمولی ترین انواع آن اینست:

Studiehjälp کمک تحصیلی ـ کمک بلاعوض اقتصادی برای شما که در مکتب لیسه(جمنازیوم) درس میخوانید و 20 سال و یا کمتر از آن عمر دارید

اگر شما در مکتب لیسه(جمنازیوم)تحصیل میکنید میتوانید تا به ترم بهاری همان سالی که 20 ساله میشوید کمک تحصیلی را بدست بیآورید. کمک تحصیلی از کمک های مختلف اقتصادی مانند “کمک بلاعوض هزینۀ تحصیلی” و اضافه پرداخت تشکیل شده است. اضافه پرداخت یک نوع کمک اقتصادی است که شما میتوانید در صورتی که خانوادۀ تان دارای درآمد کم باشد، آن را تقاضا کنید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

Studiemedel(کمک مالی تحصیلی)ـ کمک بلاعوض اقتصادی و قرضۀ تحصیلی

“کمک مالی تحصیلی” یا Studiemedel از کمک بلاعوض اقتصادی و قرض تشکیل شده است. از ترم خزانی همان سالی که 20 ساله میشوید میتوانید برای studiemedel یا “کمک مالی تحصیلی” تقاضا نمایید. اگر بخواهید به سطح فوق لیسه(جمنازیوم)مثلاَ در پوهنتون/دانشگاه تحصیل نمایید، در آن صورت حتی اگر کمتر از 20 ساله هم باشید میتوانید برای “کمک مالی تحصیلی” تقاضا نمایید. قرضۀ تحصیلی را شما باید دوباره بپردازید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

Studiestartsstöd “کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیل” ـ برای شما که بیکار هستید

“کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیل” برای شما وجود دارد که در یک زمان طولانی بیکار بوده اید و برای دستیابی به یک شغل نیازمند تحصیل به سطح مکتب ابتداییه یا مکتب لیسه(جمنازیوم)میباشید. این یک کمک بلاعوض اقتصادی بوده و در صورتی که شما به شکل تمام وقت تحصیل نمایید میتوانید آن را حد اکثر در جریان 50 هفته بدست بیآورید.

مواد معلوماتی برای شما که شهروند خارجی هستید.

قرض تحصیلی را بازپرداخت کنید

شما که با قرض تحصیلی از CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) آموزش دیده اید، زمانی به باز پرداخت این قرض آغاز می نمایید که در تحصیلات تان وقفه ایجاد شود و یا هم تحصیلات تان با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) را به پایان برسانید. حتی اگر بیکار باشید، föräldrapenning (معاش مرخصی والدین) بدست بیآورید و یا هم به خارج از کشور کوچ کنید باز هم این موضوع اعتبار دارد. در اینجا می توانید در مورد نحوۀ باز پراخت و آنچه را که در صورت بروز مشکلات در هنگام بازپرداخت می توانید انجام بدهید، معلومات بدست بیآورید.

قرض تحصیلی را بازپرداخت کنید

قرضه برای لوازم منزل ـ برای شما که پناهنده هستید

شما که شامل آن عده مهاجرانی میشوید که توسط شاروالی(کمون) پذیرفته میشوند، میتوانید برای خرید موبل و سایر لوازم منزل پول قرض کنید. این میتواند تخت های خواب، ظرف ها،دیگ ها و یا چوکی ها باشد. شما اجازه ندارید این پول ها را به طور مثال برای خرید غذا،تیلفون موبایل یا پرداخت کرایۀ مسکن به مصرف برسانید. این که چه مقدار پول را میتوانید قرض کنید بستگی دارد به بزرگی خانوادۀ تان، وسایلی را که در حال حاضر در خانه دارا میباشید و این که از قبل چه مقدار پول دارید.

پول های را که قرض میکنید باید بعداَ دوباره بپردازید. شما 2 سال بعد از بدست آوردن اولین باری که پول(قرضه)را بدست آورده اید،به باز پرداختن قرضه آعاز میکنید

قرض برای لایسنس رانندگی/جواز رانندگی ـ برای شما که بیکار هستید

شما که بیکار هستید میتوانید از CSN (سی.اس.ان)پول قرض کنید تا بتوانید لایسنس رانندگی/جواز رانندگی سویدنی با صلاحیت B را بدست بیآورید. برای این که مستحق این قرضه شوید باید بیکار بوده و بین 18 و 47 سال عمر داشته باشید. برعلاوه باید شرایط خاص را نیز تکمیل کنید. حد اکثر میتوانید 15000 کرون قرض بگیرید. این قرض را باید بعداَ دوباره بپردازید. حتی اگر لایسنس/جواز رانندگی تان را هم نگرفته باشید باید این پول را دوباره بپردازید.

مواد معلوماتی در مورد قرضه برای لایسنس/جواز رانندگی

با ما تماس بگیرید

زمانی که با ما تماس میگیرید میتوانید به سویدنی یا انگلیسی جواب دریافت نمایید.

سوالات در مورد حق دریافت کمک مالی تحصیلی سویدن

در مورد باز پرداخت به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 12:00 ـ 9:00

300 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد کمک مالی تحصیلی

در مورد تحصیلات به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه،15:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد بازپرداخت

در مورد باز پرداخت به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 15:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

ebrev@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد قرض برای لوازم منزل

در مورد قرض برای لوازم منزل به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 15:00 ـ 9:00

100 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

hemtrustningslan@csn.se

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

سوالات در مورد قرض برای لایسنس رانندگی/جواز رانندگی

در مورد قرض برای لایسنس رانندگی/جواز رانندگی به ما زنگ بزنید

دوشنبه ـ جمعه، 12:00 ـ 9:00

000 276 771 46+

پرسشنامۀ الکترونیک را باز کنید

معمولاَ ما در جریان 3 روز کاری جواب میدهیم

Icon for updated Updated: 2021-10-04
Did this page help you?