session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

قرض تحصیلی را بازپرداخت کنید

شما که با قرض تحصیلی از CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) آموزش دیده اید، زمانی به باز پرداخت این قرض آغاز می نمایید که در تحصیلات تان وقفه ایجاد شود و یا هم تحصیلات تان با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) را به پایان برسانید. حتی اگر بیکار باشید، föräldrapenning (معاش مرخصی والدین) بدست بیآورید و یا هم به خارج از کشور کوچ کنید باز هم این موضوع اعتبار دارد. در اینجا می توانید در مورد نحوۀ باز پراخت و آنچه را که در صورت بروز مشکلات در هنگام بازپرداخت می توانید انجام بدهید، معلومات بدست بیآورید.

چه زمانی به بازپرداخت آغاز می کنم؟

اگر این بار اول است که شما قرض تحصیلی گرفته اید در آن صورت در زودترین فرصت شش ماه بعد از دریافت گرفتن (کمک مالی تحصیلی) به بازپرداخت آغاز می نمایید.

وقتی که زمان پرداخت پول فرا می رسد شما نامۀ را از CSN(ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) همراه با یک برنامه برای پرداخت پول و بِل یا سند پرداخت را دریافت می کنید. این ها را در پیوند با تغییر سال دریافت می نمایید.

آیا شما قبلاَ قرض تحصیلی گرفته اید و به بازپرداخت آن آغاز نموده اید؟ در آن صورت بلافاصله پس از قطع دریافت studiemedel (کمک مالی تحصیلی) به بازپرداخت آعاز می نمایید.

چقدر باید بپردازم؟

در گزارش سالانۀ خود، که هر سال آن را در ماۀ جنوری دریافت می نمایید، می توانید ببینید چه مقدار پول را باید بپردازید و مقدار سود (بانکی) در سال چقدر است.

(مبلغ سالانه) یا این که هر سال باید به چه مقدار بپردازید بستگی دارد به:

  • به چه مقدار (پول) قرض گرفته اید
  • مقدار سود (بانکی) چقدر است
  • یک افزایش حداکثر دو فیصد در هر سال
  • چه مدت باید قرض تان را بپردازید.

چگونه می پردازم؟

شما می توانید برای باز پرداخت قرض تحصیلی تان از میان autogiro (برداشت مستقیم پول از حساب بانکی)، e-faktura (بِل یا صورتحساب الکترونیک) و یا هم inbetalningskort (بِل برای پرداخت پول) یکی را انتخاب کنید.

Autogiro(برداشت مستقیم پول از حساب بانکی) ـ از طریق انترنیت وارد حساب بانکی تان شوید، پول به شکل اتومات از حساب تان گرفته می شود.

E-faktura(بِل یا صورتحساب الکترونیک) ـ از طریق انترنیت وارد حساب بانکی تان گردیده و پرداخت پول توسط بِل یا صورتحساب الکترونیک را در بانک انترنیت خود تایید می نمایید.

Inbetalningskort(بل یا صورتحساب برای پرداخت پول) ـ ساده ترین شیوه اینست که از طریق انترنیت و با کمک اطلاعات که روی بل یا صورتحساب برای پرداخت نوشته شده است، پول را بپردازید.

Betalkort(کارت پرداخت) ـ شما که در خارج از کشور زندگی می کنید می توانید توسط یک Betalkort (کارت پرداخت) که به Visa یا Mastercard در Mina sidor (صفحات من) وصل باشد، پرداخت کنید.

برای چه مدت می پردازم؟

شما می توانید قرض را حداکثر در جریان 25 سال باز پرداخت کنید. در همان سال که 64 ساله می شود باید قرض (به طور کامل) باز پراخت شده باشد. نظر به سن و مقدار قرض تان این امکان وجود دارد که زمان باز پرداخت برای شما کوتاه تر باشد. این که برای باز پرداخت قرض تحصیلی تان چقدر وقت دارید را می توانید در گزارش سالانۀ خود بخوانید.

چند بار پرداخت می کنم؟

به پرداخت ماهانه تبدیل کنید:

معمولاَ چهار بار در سال پرداخت می کنید (فبروری، می، اگست و نوامبر) اما شما خود می توانید در Mina sidor (صفحات من) شیوۀ پرداخت را تغییر داده و به شکل ماهوار پرداخت کنید.

اگر پرداخت قرض مشکل است

پرداخت پول را به تعویق بیندازید:

پرداخت پول را به شکل ماهوار تغییر بدهید:

برای پرداخت مبلغ کمتر را تقاضا نمایید:

شما می توانید خود در Mina sidor (صفحات من) پرداخت پول را یک ماه به تعویق بیندازید و یا پرداخت پول را به شکل ماهوار تغییر بدهید.

شما همچنان می توانید برای پرداخت کمتر پول در جریان یک مدت، تقاضا نیز نمایید. این، کاهش نامیده می شود. در صورت کم بودن درآمد تان و یا هم در صورت موجودیت دلایل خاص، این امکان وجود دارد که مستحق کاهش شوید. دلایل خاص می تواند به طور مثال این باشد که شما "کمک های اقتصادی برای تامین معیشت" را دریافت نمایید. هرگاه شما کاهش بدست می آورید معنی آن می تواند این باشد که مقدار پول را که باید سالانه بپردازید، در آینده افزایش می یابد.

اگر با وصف آن هم پرداخت قرض برای شما دشوار است، لطفاَ به ما زنگ بزنید تا بتوانیم در مشارکت با هم بهترین راۀ حل را برای وضعیت شما دریافت کنیم.

کاهش ـ در جریان یک مدت، کمتر بپردازید (به زبان سویدنی)

اگر پول را نپردازید

در صورتی که قرض را مطابق برنامۀ پرداخت نکنید، موارد ذیل اتفاق می افتد:

  • برای شما یک یادهانی می فرستیم و شما باید 450 کرون را به عنوان هزینۀ این یادهانی بپردازید.
  • اگر باز هم نپردازید بعد از یک ماه یک یادهانی دیگر را دریافت می کنید. در آن صورت باید 450 کرون دیگر را نیز بپردازید.
  • اگر هنوز هم پول را پرداخت نکرده اید برای تان یک kravbrev (درخواست پرداخت) را می فرستیم.
  • اگر بعد از وصول (درخواست پرداخت) هم پول را نپردازید، قضیه را به Kronofogden (ادارۀ درخواست مطالبات) می فرستیم. در آن زمان شما به عنوان یک "پرداخت کنندۀ غیر قابل اعتماد" شناسایی خواهید شد. اگر در خارج از کشور زندگی نمایید قضیۀ تان را به inkassoföretag (شرکت وصول مطالبات) می فرستیم.

در مورد هزینۀ یادهانی (به زبان سویدنی)

بیشتر از مقدار تعین شده و یا همه قرض تحصیلی را بپردازید

شما می توانید قرض تحصیلی خود را (بیشتر از مقدار تعین شده) بپردازید تا قرض تان را زودتر به طور کامل پرداخت کنید. همچنان شما می توانید قرض تان را به شکل کامل به یک بارگی نیز بازپرداخت کنید. اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید با CSN تماس بگیرید.

تقاضا برای پرداخت دوباره ـ اگر studiemedel(کمک مالی تحصیلی) را بدست آورده اید که حق دریافت آن را نداشتید

اگر شما ازCSN پول را دریافت نموده اید که حق دریافت آن را نداشته اید، باید آن را دوباره بپردازید. در این حالت شما "تقاضا برای پرداخت دوباره" را دریافت می کنید. این می تواند به طور مثال به این دلیل اتفاق افتاده باشد که شما تحصیلات تان را و یا هم درس خواندن در یک کورس را قطع نموده اید.

اگر شما "تقاضا برای پرداخت دوباره" را دریافت نموده اید باید بلافاصله پول را بپردازید. شما همراه با "تقاضا برای پرداخت دوباره"یک بِل یا صورتحساب برای پرداخت را نیز دریافت می نمایید.

شما همچنان باید سود بانکی را نیز بپردازید. علاوه بر آن ما مبلغ 100 کرون را به عنوان "فیس/هزینۀ اداری" برای هر "تقاضا برای پرداخت دوباره" و هر سال، نیز اخذ می نماییم.

اگر پرداخت پول برای شما دشوار است در آن صورت CSNمی تواند در برخی موارد با پرداخت قرض به شکل اقساط، موافقه نماید. اگر می خواهید روی امکان پرداخت قرض به شکل اقساط صبحت نمایید، به ما زنگ بزنید.

اگر به خارج از کشور کوچ می کنید

اگر به خارج از کشور کوچ کنید باید مطابق برنامۀ پرداخت خود به پرداخت پول ادامه بدهید. فرآموش نکنید که اطلاعات تماس در مورد خود را درMin profil (پروفایل من) درMina sidor (صفحات من) تغییر بدهید. اگر می خواهید بیشتر از یک سال در خارج از کشور زندگی کنید باید به "ادارۀ مالیات" اطلاع بدهید.

اطلاعات درست تماس، مهم است

پروفایل من:

 مهم است تا ما در Mina sidor(صفحات من) اطلاعات درست تماس با شما را داشته باشیم تا بتوانیم توسط تیلفون یا ایمیل (پُست الکترونیک) با شما تماس بگیریم. در آن صورت ما می توانیم زمانی که شما به معلومات ما نیاز دارید، با شما تماس بگیریم. به Mina sidor(صفحات من) وارد شده و اطلاعات تماس موجود در مورد خود را بررسی نمایید. در صورت درست نبودن این اطلاعات می توانید در صفحۀ کوچ نمودن و تغییر دادن آدرس (به زبان سویدنی) در این مورد بیشتر بخوانید.

Updated: 2024-03-22
Did this page help you?