session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-08-21

Studiestödsnyttjande 2022

CSN publicerar i augusti varje år, på uppdrag från regeringen, statistik över andelen av de studerande som har studiestöd. I år gäller statistiken andra halvåret 2022.

Andelen som hade studiestöd av samtliga studerande minskade genomgående under andra halvåret 2022 jämfört med andra halvåret 2021.

Statistik - studiestödsnyttjande 2022

Hjälpte den här sidan dig?