session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiestödsnyttjande 2022

CSN publicerar i augusti varje år, på uppdrag från regeringen, statistik över andelen av de studerande som har studiestöd. I år gäller statistiken andra halvåret 2022.

Andelen som hade studiestöd av samtliga studerande minskade genomgående under andra halvåret 2022 jämfört med andra halvåret 2021.

Statistiken på den här sidan har tagits fram i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN är publiceringsansvarig myndighet.

Statistiken på denna sida hittar du även i dokumentet Statistik över studiestödsnyttjande, andra halvåret 2022 Excel, 75 kB.

Metodbilaga Word, 131 kB.

Tidsserie

Här redovisas statistik över andelen studerande med studiemedel eller studiestartsstöd under andra kalenderhalvåret för åren 2010-2022 fördelat efter skolform, utbildningsnivå och kön.

Uppgifter för åren 2010-2021 har hämtats från motsvarande redovisning 2022 (CSN:s dnr ADM/2021:643).

Uppgifter för 2022 har hämtats från övriga tabeller i denna redovisning.

Andelen av de studerande som har studiemedel eller studiestartsstöd, fördelat efter skolform och utbildningsnivå, i procent, 2010-20221*

Skolform

Utbildningsnivå och kön

År 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Komvux**

Grundskolenivå, kvinnor

44

44

43

42

39

38

33

28

30

33

37

39

35

Komvux**

Grundskolenivå, män

38

37

34

32

28

26

21

17

21

30

34

34

25

Komvux**

Grundskolenivå, totalt

42

41

40

38

35

34

28

23

26

32

36

37

32

Komvux**

Gymnasienivå, kvinnor

45

45

46

45

46

43

39

38

39

41

44

44

41

Komvux**

Gymnasienivå, män

42

42

43

43

42

38

35

33

35

41

45

44

37

Komvux**

Gymnasienivå, totalt

44

44

45

44

44

41

38

37

38

41

44

44

40

Komvux**

Samtliga nivåer

44

43

44

43

43

39

36

33

35

39

43

42

38

Folkhögskola**

Grundskolenivå, kvinnor

46

48

47

46

48

46

42

43

37

41

50

50

46

Folkhögskola**

Grundskolenivå, män

35

36

34

33

37

37

33

32

31

44

49

47

39

Folkhögskola**

Grundskolenivå, totalt

42

44

43

42

45

43

39

39

35

42

50

49

44

Folkhögskola**

Gymnasienivå, kvinnor

54

54

53

54

54

53

47

46

41

42

47

46

42

Folkhögskola**

Gymnasienivå, män

60

59

61

63

62

61

54

54

49

54

57

52

49

Folkhögskola**

Gymnasienivå, totalt

57

56

56

58

57

56

50

49

44

47

50

48

45

Folkhögskola**

Eftergymnasial nivå, kvinnor

80

78

78

76

75

75

71

69

67

70

77

77

72

Folkhögskola**

Eftergymnasial nivå, män

82

81

78

74

79

78

68

68

66

67

76

78

69

Folkhögskola**

Eftergymnasial nivå, totalt

81

79

78

75

77

76

70

69

67

69

77

77

71

Folkhögskola**

Samtliga nivåer

58

57

57

58

58

57

51

50

45

49

54

52

48

Konst- och kulturutbildning

Gymnasienivå, kvinnor ***

94

84

80

69

63

75

-

-

-

-

-

-

-

Konst- och kulturutbildning

Gymnasienivå, män***

100

67

75

50

71

64

-

-

-

-

-

-

-

Konst- och kulturutbildning

Gymnasienivå, totalt***

94

83

79

68

63

74

-

-

-

-

-

-

-

Konst- och kulturutbildning

Eftergymnasial nivå, kvinnor

81

83

82

78

81

85

77

81

76

75

77

75

72

Konst- och kulturutbildning

Eftergymnasial nivå, män

75

78

74

76

76

81

76

76

74

75

81

81

79

Konst- och kulturutbildning

Eftergymnasial nivå, totalt

79

81

79

77

79

84

77

79

75

75

78

77

74

Konst- och kulturutbildning

Samtliga nivåer

80

81

79

77

79

83

77

79

75

75

78

77

74

Yrkeshögskola

Kvinnor

76

77

77

78

79

79

77

77

76

76

76

78

71

Yrkeshögskola

Män

74

75

74

75

74

73

69

68

70

70

73

75

68

Yrkeshögskola

Totalt

75

76

76

77

77

76

73

73

73

73

74

77

70

Högskola och universitet

Kvinnor

67

67

69

71

71

71

70

70

70

69

72

73

69

Högskola och universitet

Män

69

70

71

72

72

72

71

71

71

71

74

73

70

Högskola och universitet

Totalt

68

68

70

71

71

71

71

70

71

70

73

73

70

Grundskolenivå****

Kvinnor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

38

Grundskolenivå****

Män

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

28

Grundskolenivå****

Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

34

Gymnasienivå****

Kvinnor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

42

Gymnasienivå****

Män

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

41

Gymnasienivå****

Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

41

Eftergymnasial nivå****

Kvinnor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

69

Eftergymnasial nivå****

Män

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

69

Eftergymnasial nivå****

Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

69

Samtliga nivåer****

Kvinnor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

59

Samtliga nivåer****

Män

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

60

Samtliga nivåer****

Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

60

*Tabellen visar andelen studerande med studiemedel andra kalenderhalvåret respektive år.

** För grundskole-, gymnasienivå och samtliga nivåer redovisas från och med 2018 andelen med studiemedel eller studiestartsstöd.

*** Endast studerande på eftergymnasial nivå fr.o.m. 2016.

**** Från och med 2021 redovisas den totala andelen med studiemedel eller studiestartsstöd per utbildningsnivå. Uppgiften kan skilja sig något från uppgifterna per skolform bland annat m.a.a. att en studerande kan vara studerande på mer än en utbildningsnivå och att basårsutbildning vid en högskola här placeras på gymnasienivå.

Komvux

Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar inom komvux under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån) eller studiestartsstöd.

Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.

De studerande har prioriterats till enbart en utbildningsnivå, samt till heltid eller deltid (utifrån antal verksamhetspoäng).

Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 991.

Personer som har studerat på komvux med studiemedel eller studiestartsstöd för annan utbildning redovisas inte som studiestödstagare. Antalet i denna grupp var 3 324 personer.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på komvux, andra kalenderhalvåret 2022*

Nivå

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt antal

Procent med studiemedel kvinnor

Procent med studiemedel män

Totalt andel med studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor

Andel med studiestartsstöd män

Totalt med studiestartsstöd

Grundskolenivå

23 556

11 259

34 815

32

23

29

11

10

11

3

1

3

Gymnasienivå

85 592

49 390

134 982

40

36

39

22

24

23

2

1

1

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på komvux, andra kalenderhalvåret 2022*

Ålder

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor

Andel med studiestartsstöd män

Totalt studiestartsstöd

-24 år

28 808

22 764

51 572

37

37

37

19

20

19

0

0

0

25-29 år

20 284

12 053

32 337

41

34

38

24

25

24

2

1

2

30-34 år

19 187

9 190

28 377

41

33

38

22

25

23

3

2

2

35-39 år

15 534

6 434

21 968

40

32

37

19

22

20

3

2

3

40-44 år

10 906

4 314

15 220

37

32

35

18

21

18

3

3

3

45-49 år

6 969

2 740

9 709

35

30

34

16

18

17

4

3

3

50- år

7 460

3 154

10 614

29

25

28

14

15

14

3

4

3

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på komvux, andra kalenderhalvåret 2022*

Omfattning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor

Andel med studiestartsstöd män

Totalt studiestartsstöd

Heltid

36 933

18 861

55 794

65

63

64

34

41

36

4

3

4

Deltid

72 215

41 788

114 003

25

21

23

12

13

13

1

0

1

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på komvux, andra kalenderhalvåret 2022*

Inrikes eller utrikes född**

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor

Andel med studiestartsstöd män

Totalt studiestartsstöd

Inrikes född

45 323

27 889

73 212

37

36

37

26

26

26

1

1

1

Urikes född

63 758

32 724

96 482

39

32

37

15

18

16

3

2

3

Totalt

109 148

60 649

169 797

38

34

37

20

22

20

2

1

2

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

**För 103 personer saknas uppgift om födelseland. Dessa personer finns medräknade i antal studerande men inte uppdelat efter inrikes eller utrikes födda.

Folkhögskola

Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar på folkhögskola under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån) eller studiestartsstöd.

Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.

I de fall där den studerande läst på två utbildningar har den med högst utbildningsnivå valts.

Insamling av kurstypen påbyggnadsutbildning har upphört och redovisas därför inte.

Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 1 516.

Personer som har studerat på folkhögskola med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiestödstagare. Antalet i denna grupp var 693 personer.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på folkhögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Nivå

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt antal

Procent med studiemedel kvinnor

Procent med studiemedel män

Totalt andel med studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor***

Andel med studiestartsstöd män***

Totalt med studiestarts­stöd***

Grundskolenivå

4 148

1 671

5 819

41

37

40

13

22

15

6

3

5

Gymnasienivå

18 519

10 047

28 566

42

49

44

28

35

30

1

1

1

Eftergymnasial nivå

3 672

1 940

5 612

72

69

71

59

58

58

-

-

-

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.

***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på folkhögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Ålder

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor***

Andel med studiestartsstöd män***

Totalt studiestarts­stöd***

-24 år

8 055

6 262

14 317

59

60

60

38

40

39

0

0

0

25-29 år

3 051

2 072

5 123

63

63

63

49

52

50

2

1

2

30-34 år

2 711

1 321

4 032

61

56

59

42

48

44

4

2

3

35-39 år

2 349

868

3 217

53

47

52

32

39

34

4

3

4

40-44 år

2 044

643

2 687

46

40

45

26

31

27

4

4

4

45-49 år

1 754

490

2 244

42

35

40

24

22

24

3

2

2

50- år

6 375

2 002

8 377

13

10

12

6

6

6

1

1

1

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.

***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på folkhögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Omfattning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor***

Andel med studiestartsstöd män***

Totalt studiestarts­stöd***

Heltid

16 721

9 907

26 628

63

64

63

40

46

42

3

2

2

Deltid

9 618

3 751

13 369

16

15

16

11

13

12

0

0

0

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.

***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.

Antal studerande och andel med studiemedel, studielån och studiestartsstöd på folkhögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Inrikes eller utrikes född**

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Andel med studiestartsstöd kvinnor***

Andel med studiestartsstöd män***

Totalt studiestarts­stöd***

Inrikes född

18 352

9 824

28 176

43

49

45

33

38

35

0

1

1

Urikes född

7 681

3 659

11 340

53

53

53

23

35

27

4

2

3

Totalt

26 339

13 658

39 997

46

50

47

30

37

32

2

1

1

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.

**För 481 personer saknas uppgift om födelseland. Dessa personer finns medräknade i antal studerande men inte uppdelat efter inrikes eller utrikes födda.

***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.

Konst- och kulturutbildningar

Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande konst- och kulturutbildningar under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).

Från och med 2016 förekommer endast eftergymnasial utbildning.

Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.

De studerande har prioriterats till antingen heltid eller deltid (i första hand heltid).

Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 41.

Personer som har studerat på konst- och kulturutbildning/kompletterande utbildning med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 118 personer.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på konst och kulturutbildning, andra kalenderhalvåret 2022*

Ålder

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

-24 år

1 226

428

1 654

77

83

78

61

70

64

25-29 år

380

184

564

71

76

72

66

74

69

30-34 år

154

99

253

71

81

75

68

79

72

35-39 år

70

36

106

74

81

76

67

67

67

40-44 år

54

21

75

65

67

65

57

62

59

45-49 år

38

14

52

53

57

54

42

50

44

50- år

89

12

101

35

25

34

20

8

19

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på konst och kulturutbildning, andra kalenderhalvåret 2022*

Omfattning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Heltid

1 985

787

2 772

73

79

75

61

71

64

Deltid

26

7

33

31

29

30

19

29

21

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på konst och kulturutbildning, andra kalenderhalvåret 2022*

Inrikes eller utrikes född

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt studiemedel

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Inrikes född

1 738

697

2 435

77

81

78

64

73

67

Urikes född

273

97

370

44

63

49

38

53

48

Totalt

2 011

794

2 805

72

79

74

61

70

63

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Yrkeshögskola

Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar på yrkeshögskola under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).

Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.

De studerande har prioriterats till en utbildning utifrån vilken utbildning som har högst studietakt, och till antingen heltid eller deltid (i första hand heltid).

Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 310.

Personer som har studerat på yrkeshögskola med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 426 personer.

Från och med redovisningen som avser 2020 inkluderas korta YH-utbildningar, det vill säga utbildningar som infördes under 2020 och som totalt svarar mot ett poängantal som understiger 100 YH-poäng (ett års heltidsstudier motsvarar 200 YH-poäng).

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på yrkeshögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Ålder

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor**

Andel med studiemedel män**

Totalt studie­medel**

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

-24 år

10 049

12 340

22 389

86

80

83

69

60

64

25-29 år

7 227

6 327

13 554

77

70

74

68

62

65

30-34 år

5 882

4 229

10 111

70

62

67

58

54

57

35-39 år

4 027

2 693

6 720

63

56

60

49

48

48

40-44 år

2 862

1 784

4 646

56

49

53

40

40

40

45-49 år

2 305

1 084

3 389

47

44

46

32

35

33

50- år

1 898

912

2 810

37

32

35

21

22

21

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på yrkeshögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Omfattning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor**

Andel med studiemedel män**

Totalt studie­medel**

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Heltid

25 291

24 579

49 870

84

78

81

71

63

67

Deltid

8 959

4 790

13 749

37

20

29

18

13

16

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på yrkeshögskola, andra kalenderhalvåret 2022*

Inrikes eller utrikes född

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor**

Andel med studiemedel män**

Totalt studie­medel**

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Inrikes född

26 753

22 119

48 872

73

72

72

64

62

63

Urikes född

7 497

7 250

14 747

62

59

61

44

49

47

Totalt

34 250

29 369

63 619

71

68

70

57

55

56

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.

Högskola

Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar (exklusive forskarutbildning) på högskola och universitet under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).

Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsinriktning, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.

De studerande har prioriterats till enbart en utbildningsinriktning, samt till heltid eller deltid (främst utifrån antal högskolepoäng).

Inresande studenter och utresande utbytesstudenter har exkluderats. Antalet inresande studenter var 33 702. I denna grupp inkluderas personer som saknar giltigt personnummer.

Personer som har studerat på högskola eller universitet med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 1 049 personer.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på högskola och universitet, andra kalenderhalvåret 2022*

Utbildnings­inriktning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Basårsutbildning

1 464

2 299

3 763

80

82

81

51

54

53

Pedagogik och lärar­utbildning

41 319

12 026

53 345

69

67

69

54

55

54

Humaniora och konst

25 701

15 241

40 942

46

46

46

35

36

35

Samhälls­vetenskap, juridik, handel, administration

55 216

31 031

86 247

75

76

75

62

64

63

Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunika­tionsteknik (ITK)

11 998

14 227

26 225

61

64

63

50

53

51

Teknik och tillverkning

20 638

39 093

59 731

76

77

77

66

66

66

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

1 857

869

2 726

82

74

79

74

64

71

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

47 908

11 857

59 765

73

76

74

59

65

60

Tjänster

2 700

2 991

5 691

58

59

59

47

48

47

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 33 702 inresande studerande och studerande som saknar giltigt personnummer. Av samtliga studerande hade 1 049 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på högskola och universitet, andra kalenderhalvåret 2022*

Ålder

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

-24 år

91 64768 355160 002918789727172

25-29 år

41 79428 38670 180747173656465

30-34 år

24 89512 97837 873565154474546

35-39 år

16 7397 07223 811463643363034

40-44 år

12 0654 34416 409362834262225

45-49 år

9 2913 17012 461262125161616

50-år

12 3705 32917 69914912756

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 33 702 inresande studerande och studerande som saknar giltigt personnummer. Av samtliga studerande hade 1 049 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på högskola och universitet, andra kalenderhalvåret 2022*

Omfatt­ning

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Heltid

142 65993 572236 231898788747374

Deltid

66 14236 062102 204262826162118

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 33 702 inresande studerande och studerande som saknar giltigt personnummer. Av samtliga studerande hade 1 049 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studielån på högskola och universitet, andra kalenderhalvåret 2022*

Inrikes- eller utrikesfödd**

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor

Andel med studiemedel män

Totalt

Andel med studielån kvinnor

Andel med studielån män

Andel med studielån totalt

Inrikes född

175 594110 104285 698707271586159

Utrikes född

33 16619 49352 659696163434845

Totalt

208 801

129 634

338 435

69

70

70

56

59

57

*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 33 702 inresande studerande och studerande som saknar giltigt personnummer. Av samtliga studerande hade 1 049 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

**För 77 personer saknas uppgift om födelseland. Dessa personer finns medräknade i antal studerande men inte uppdelat efter inrikes eller utrikes födda.

Utbildningsnivå

Här förekommer studerande inom de fem skolformerna ovan fördelade efter utbildningsnivå, kön och utländsk eller svensk bakgrund.

En studerande kan förekomma på mer än en utbildningsnivå, det vill säga ingen prioritering sker.

Samma kriterier för att räknas gäller som redogjorts för under skolformerna ovan, till exempel när det gäller personer med ofullständiga personnummer.

Raden Totalt innehåller en nettosummering (där varje person räknas en gång) av antalet studerande oavsett om en person förekommer på mer än en utbildningsnivå.

Personer som har beviljats studiestöd för en annan utbildningsnivå än de studerar på enligt SCB:s register redovisas inte som studiestödstagare. Däremot förekommer studerande på en utbildningsnivå i tabellen, även om han eller hon studerar på aktuell nivå men inom en annan utbildningsform.

Antal studerande och andel med studiemedel och studiestartsstöd fördelade efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, andra kalenderhalvåret 2022*

Grund­skolenivå

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor*****

Andel med studiemedel män*****

Totalt studie­medel*****

Andel med studie­startsstöd kvinnor

Andel med studie­startsstöd män

Totalt studie­startsstöd

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd kvinnor

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd män

Totalt studiemedel eller studie­startsstöd

Inrikes född

2 3391 4363 775272526111282627

Urikes född

29 75213 35943 111352632423382835

Totalt

32 26714 87047 137342632423382834

*Tabellen avser summan av skolformerna komvux, folkhögskola,universitet och högskola, konst- och kulturutbildning och yrkeshögskola, fördelat efter utbildningsnivå. Utöver de studerande som redovisas i tabellen har ett antal studerande utan fullständiga personnummer sorterats bort och personerna har inte prioriterats till enbart en nivå, se fotnoter i blad "Om statistiken".

***** Av de studerande på grundskolenivå hade 1 875 personer studiemedel för studier på andra nivåer, av dem som studerade på gymnasienivå hade 3 777 personer studiemedel för studier på andra nivåer och på eftergymnasial nivå var det 731 personer som hade studiemedel för studier på andra nivåer. De har inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studiestartsstöd fördelade efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, andra kalenderhalvåret 2022*

Gymnasie­nivå**

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor*****

Andel med studiemedel män*****

Totalt studie­medel*****

Andel med studie­startsstöd kvinnor

Andel med studie­startsstöd män

Totalt studie­startsstöd

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd kvinnor

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd män

Totalt studiemedel eller studie­startsstöd

Inrikes född

60 21637 19797 413394140111394230

Urikes född

48 76125 72474 485433841322453943

Totalt

109 15263 041172 193414034023224224142414141

**Högskolans basår räknas som gymnasienivå.

***** Av de studerande på grundskolenivå hade 1 875 personer studiemedel för studier på andra nivåer, av dem som studerade på gymnasienivå hade 3 777 personer studiemedel för studier på andra nivåer och på eftergymnasial nivå var det 731 personer som hade studiemedel för studier på andra nivåer. De har inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studiestartsstöd fördelade efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, andra kalenderhalvåret 2022*

Eftergymnasial nivå

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor*****

Andel med studiemedel män*****

Totalt studie­medel*****

Andel med studie­startsstöd kvinnor

Andel med studie­startsstöd män

Totalt studie­startsstöd

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd kvinnor

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd män

Totalt studiemedel eller studie­startsstöd

Inrikes född

204 537131 549336 086707171---707171

Urikes född

41 19226 90968 101626062---626062

Totalt

245 784158 507404 291696969---696969

***** Av de studerande på grundskolenivå hade 1 875 personer studiemedel för studier på andra nivåer, av dem som studerade på gymnasienivå hade 3 777 personer studiemedel för studier på andra nivåer och på eftergymnasial nivå var det 731 personer som hade studiemedel för studier på andra nivåer. De har inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Antal studerande och andel med studiemedel och studiestartsstöd fördelade efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, andra kalenderhalvåret 2022*

Samtliga nivåer

Antal studerande kvinnor

Antal studerande män

Totalt

Andel med studiemedel kvinnor*****

Andel med studiemedel män*****

Totalt studie­medel*****

Andel med studie­startsstöd kvinnor

Andel med studie­startsstöd män

Totalt studie­startsstöd

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd kvinnor

Andel med studiemedel eller studie­startsstöd män

Totalt studiemedel eller studie­startsstöd

Inrikes född

263 009168 103431 112636564111636564

Urikes född***

109 83161 673171 504494648323504749

Totalt****

373 239230 012603 251596059212596060

*** För 635 personer saknas uppgifter om födelseland. Dessa personer finns medräknade i totalerna.

**** Nettosummering, det vill säga en person förekommer enbart en gång i summeringen även om personen finns registrerad på flera utbildningsnivåer.

***** Av de studerande på grundskolenivå hade 1 875 personer studiemedel för studier på andra nivåer, av dem som studerade på gymnasienivå hade 3 777 personer studiemedel för studier på andra nivåer och på eftergymnasial nivå var det 731 personer som hade studiemedel för studier på andra nivåer. De har inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.

Publicerad: 2023-08-21
Hjälpte den här sidan dig?